УНДІАСД вітає члена Вченої ради інституту

Ємельянову Тетяну Олександрівну

з призначенням на посаду заступника Голови Державної архівної служби України!


22 квітня 2020 р.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 419-р Ємельянова Тетяна Олександрівна призначена на посаду заступника Голови Державної архівної служби України!


Інформація про нового менеджера українських архівістів:


Народилася 26 жовтня 1975 року в місті Бершадь Вінницької області.


У 1992–1997 роках навчалася на історичному факультеті в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та здобула кваліфікацію історика-екскурсознавця. Отримала диплом з відзнакою.


З грудня 1997 року працювала в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного на різних посадах.


Від січня 2010 року заступник директора в Центральному державному кінофотофоноархіві України імені Г. С. Пшеничного.


Керувала процесами формування архівних колекцій аудіовізуальних документів, оцифрування та забезпечення доступу до документів, у т. ч. репрезентації аудіовізуальних ресурсів у мережі Інтернет. Проводила активну роботу із науково-методичного забезпечення роботи архівних установ з аудіовізуальними документами. Брала участь у розробці національних стандартів у сфері архівної справи і діловодства.


У 2004–2008 роках – аспірантка УНДІАСД.


У 2010 році в УНДІАСД захистила дисертацію на тему «Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930–2007 рр.)».


Коло наукових інтересів: джерелознавство, архівознавство та документознавство аудіовізуальних документів, історія та філософія аудіовізуального архівування, проблеми формування НАФ аудіовізуальними документами, архівна справа, оцифрування та доступ до архівних документів.


Автор більше 50 наукових статей, тез з аудіовізуальної архівістики. Доповідачка на 30 всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, круглих столах. Упорядник, співавтор і науковий редактор довідників та документальних видань: серії спеціальних довідників «Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів, кіно- і телесюжетів Война 1914–1917 гг. Из личного фотоальбома генерала графа Ф. А. Келлера (Харьков: «Фолио», 2012), Війна 1941–1945 рр.: альбом (Харків: «Фоліо», 2015), Професія, яка тебе обирає... Ювілейний збірник на пошану Гордія Пшеничного (1914–1994) (Київ, 2014) тощо.


Є членом редколегії науково-практичного журналу «Архіви України», Головної редакційної колегії Укрдержархіву з підготовки архівних довідників за Програмою «Архівні зібрання України», членом Вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.


У квітні 2020 року призначена заступником Голови Державної архівної служби України.


У червні 2020 року призначена першим заступником Голови Державної архівної служби України.


Кандидат історичних наук.


Має відзнаки Державної архівної служби України, Київського міського голови Міністерства культури та туризму України, Прем'єр-міністра України.


Лауреат премії імені Василя Веретенникова.


на головну »