• Головна сторінка
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
1 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності

Тел.: (044) 275 23 52

E-mail: gcnti_undiasd@arch.gov.uaДо складу відділу входить сектор науково-технічної інформації. Сектор виконує функції Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД)

Працівники відділу:

Майстренко Анжела Андріївна – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук

Шнуровська Любов Василівна – старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Працівники сектора науково-технічної інформації:

Романовський Ростислав Володимирович – завідувач сектора

Титаренко Алла Іванівна – старший науковий співробітник

Стаднік Анастасія Олександрівна – старший науковий співробітник

Основні напрями діяльності відділу:

 • підготовка інформаційних матеріалів, аналітичних оглядів вітчизняних і зарубіжних джерел науково-технічної, науково-методичної інформації, які висвітлюють стан і тенденції розвитку архівної справи та документознавства в Україні та за її межами;
 • здійснення профільного поточного інформування, довідково-інформаційне обслуговування Укрдержархіву, УНДІАСД та державних архівних установ системи Укрдержархіву у відповідності з виявленими інформаційними потребами;
 • забезпечення бібліографічного супроводу веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» та повного адміністрування веб-порталу УНДІАСД;
 • здійснення наукового та бібліографічного редагування, коректування, верстки та підготовки до друку періодичних та неперіодичних видань УНДІАСД;
 • забезпечення функціонування Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства;
 • організація роботи Довідково-інформаційного фонду;
 • надання науково-методичної і практичної допомоги службам науково-технічної інформації державних архівних установ;
 • організація та проведення практики студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за профільними спеціальностями.

Основні розробки відділу за 2010–2015 рр.:

Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун [та ін.] ; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – Київ, 2010. – 882 с.

Сергій Кулешов : учений-документознавець : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Андрієвська, С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб, Р. В. Романовський. – Київ, 2010. – 124 с. – (Серія : Історія архівної справи : спогади, дослідженя, джерела ; вип. 9).

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. – Київ, 2010. – 28 с.

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський. – Київ, 2011. – Кн. 1. – XXVIIІ, 604 с. ; Кн. 2. – XXVII, 600 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України : інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – Київ, 2012. – 34 с.

Методика оцінювання фізичного стану документів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. А. Майстренко, Н. В. Мурашко, Н. М. Христова. – Київ, 2013. – 65 c.

Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може міститися в унікальних документах Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, М. В. Горбатюк. – Київ, 2013. – 165 c.

Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. – Київ, 2013. – 258 с.

Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. – Київ, 2013. – 909 с.

Дослідження та аналіз зарубіжної періодики з питань архівної справи та документознавства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи А. А. Майстренко. – № 0114U001716. – Київ, 2014. – 274 c.

Дослідження та аналіз міжнародних стандартів в сфері архівної справи та діловодства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Р. В. Романовський. – № 0114U001717. – Київ, 2014. – 45 с.


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua