• Головна сторінка
 • Зведений каталог метричних книг
 • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
 • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
 • Про відкриту дискусію
 • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності

тел.: (044) 273 30 53

е-mail: gcnti_undiasd@arch.gov.uaДо складу відділу входить сектор науково-технічної інформації. Сектор виконує функції Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД)


Працівники відділу:

Завідувач відділу – посада вакантна

Майстренко Анжела Андріївна – завідувачка відділу, кандидатка історичних наук


Працівники сектору:

Романовський Ростислав Володимирович – завідувач сектору

Титаренко Алла Іванівна – старша наукова співробітниця

Стаднік Анастасія Олександрівна – старша наукова співробітниця


Основні напрями діяльності відділу:

 • підготовка інформаційних матеріалів, аналітичних оглядів вітчизняних і зарубіжних джерел науково-технічної, науково-методичної інформації, які висвітлюють стан і тенденції розвитку архівної справи та документознавства в Україні та за її межами;
 • здійснення профільного поточного інформування, довідково-інформаційне обслуговування Укрдержархіву, УНДІАСД та державних архівних установ системи Укрдержархіву у відповідності з виявленими інформаційними потребами;
 • забезпечення бібліографічного супроводу веб-порталу Укрдержархіву «Архіви України» та повного адміністрування веб-порталу УНДІАСД;
 • здійснення наукового та бібліографічного редагування, коректування, верстки та підготовки до друку періодичних та неперіодичних видань УНДІАСД;
 • забезпечення функціонування Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства;
 • організація роботи Довідково-інформаційного фонду;
 • надання науково-методичної і практичної допомоги службам науково-технічної інформації державних архівних установ;
 • організація та проведення практики студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за профільними спеціальностями.

Науково-дослідні роботи, що виконувалися за останні роки


2018 р.
 • Дослідження процесів історичного документотворення в контексті функціонування державних інституцій як фондоутворювачів, в процесі діяльності яких були створені документи Національного архівного фонду (XV - поч.:ХХ ст.);
 • Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої служби науково­ технічної інформації

2019 р.
 • Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевого центру науково-технічної інформації
 • Дослідження питань нормування праці науково-дослідних робіт у сфері архівної справи.

У 2020 р. співробітники долучені до виконання наступних НДР:
 • Інформаційний моніторинг та наукове опрацювання літератури з питань архівної справи та документознавства з метою підготовки на їх основі аналітичної, реферативної, оглядової, бібліографічної та іншої інформації у вигляді Бюлетенів Галузевої служби науково­ технічної інформації;
 • Розроблення теоретичних та методичних засад підготовки архівними установами довідкових видань.

Наукові розробки співробітників

 • Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 1 (29) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, Л. В. Шнуровська. Київ, 2018. 164 c.
 • Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 2 (30) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, Л. В. Шнуровська. Київ, 2018. 152 с.
 • Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 2 (32) / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. Л. Зворський. Київ, 2019. 112 с.
 • Бюлетень Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Вип. 1 (31) Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства, Галуз. центр наук.-техн. інформації з арх. справи та документознавства ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, С. Л. Зворський. Київ, 2019. 232 с.

Публікації

 • Романовський Р. В. Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі / Р. В. Романовський // Архіви України. 2019. № 3. С. 113–127.
 • Майстренко А. А. Оцифровування архівних документів у зарубіжних країнах: інформаційно-аналітичний огляд / А. А. Майстренко, Р.В. Романовський // Архіви України. 2018. № 1. С. 64–87.

Участь у конференціях, круглих столах, семінарах

 • Майстренко А.А. Компетентністний підхід у сучасній підготовці бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» // Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м.Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая», 2020. [Електронне видання]. Київ. С.186-194.
 • Стаднік А. О. Корпоративна культура як фактор підвищення ефективної діяльності архівної установи: спроба аналізу / А. О. Стаднік // Подільська старовина : вісн. Держ. архіву Хмельниц. обл. 2019. № 1 (4) : [матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Архівістика: теорія, методика, практика», м. Кам’янець-Подільський, 11–12 квіт. 2019 р.]. С. 217–220.

Участь у засіданнях відділів, вчених радах, міжгалузевих зібраннях

Співробітники відділу беруть участь у засіданнях відділу, активно долучаються до обговорень на засіданнях інститутських вчених рад, галузевих та міжгалузевих семінарах, практикумах, публічних лекціях.


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua