Відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності

Тел.: (044) 275 23 52

E-mail: gcnti_undiasd@arch.gov.uaДо складу відділу входить сектор науково-технічної інформації. Сектор виконує функції Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства (ГЦНТІ АСД)

Працівники відділу:

Майстренко Анжела Андріївна – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук

Шнуровська Любов Василівна – старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук

Працівники сектора науково-технічної інформації:

Романовський Ростислав Володимирович – завідувач сектора

Титаренко Алла Іванівна – старший науковий співробітник

Стаднік Анастасія Олександрівна – старший науковий співробітник

Основні напрями діяльності відділу:

Основні розробки відділу за 2010–2015 рр.:

Архівна україніка в Канаді : довідник / упоряд.: І. Матяш (керівник), Р. Романовський, М. Ковтун [та ін.] ; Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту. – Київ, 2010. – 882 с.

Сергій Кулешов : учений-документознавець : до 60-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Держкомархів України, УНДІАСД ; уклад.: Л. В. Андрієвська, С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб, Р. В. Романовський. – Київ, 2010. – 124 с. – (Серія : Історія архівної справи : спогади, дослідженя, джерела ; вип. 9).

Вимоги до підготовки довідкових архівно-археографічних видань : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Р. В. Романовський, Л. П. Одинока, С. Л. Зворський. – Київ, 2010. – 28 с.

Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Артамонова, А. Майстренко, Л. Одинока, Р. Романовський. – Київ, 2011. – Кн. 1. – XXVIIІ, 604 с. ; Кн. 2. – XXVII, 600 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники).

Служби науково-технічної інформації державних архівних установ України : інформаційна, організаційна та науково-методична діяльність : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: С. С. Артамонова, А. А. Майстренко, Л. П. Одинока, Р. В. Романовський. – Київ, 2012. – 34 с.

Методика оцінювання фізичного стану документів : метод. рекомендації / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. А. Майстренко, Н. В. Мурашко, Н. М. Христова. – Київ, 2013. – 65 c.

Перелік всесвітньо відомих осіб, інформація про яких може міститися в унікальних документах Національного архівного фонду / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; уклад.: А. А. Майстренко, Р. В. Романовський, М. В. Горбатюк. – Київ, 2013. – 165 c.

Перелік фондів, що містять документи архівної україніки в США / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Волкотруб, І. Заболотна, М. Ковтун, Л. Ліствіна, Р. Романовський, А. Титаренко. – Київ, 2013. – 258 с.

Архівна україніка у федеральних архівах Росії : реєстр архівних фондів / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. Коваль, М. Ковтун, Л. Ліствіна, О. Мельниченко, В. Пристайко, Р. Романовський. – Київ, 2013. – 909 с.

Дослідження та аналіз зарубіжної періодики з питань архівної справи та документознавства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи А. А. Майстренко. – № 0114U001716. – Київ, 2014. – 274 c.

Дослідження та аналіз міжнародних стандартів в сфері архівної справи та діловодства : звіт про наук.-дослід. роботу / Держ. архів. служба України, УНДІАСД ; керівник роботи Р. В. Романовський. – № 0114U001717. – Київ, 2014. – 45 с.