Про участь провідного наукового співробітника УНДІАСД Олени Загорецької
у засіданні ЦЕПК Укрдержархіву


30 липня2020 р.


Провідний науковий спіробітник відділу документознавства УНДІАСД Олена Загорецька, в якості члена Центральної експертно-перевірної комісії (далі – ЦЕПК) Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів), взяла участь у роботі засідання цього дорадчого органу.Після обговорення питань порядку денного ЦЕПК Укрдержархіву вирішила:


1. Схвалити проєкт Переліку видів документів гідрометеорологічних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища із зазначенням строків їх зберігання (із урахуванням пропозицій та зауважень);


2. Погодити документи № 1 (Сяноцький земський суд, м. Сянок, 1511 р.), № 5 (Громадський уряд с. Футоми, XV ст.) Анотованого переліку унікальних документів Національного архівного фонду (частина 12) Центрального державного історичного архіву, м. Львів.Фоторепортажна головну »