Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2023
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Програма конференції | Привітання | Фоторепортаж | Фотоальбом УНДІАСД

МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції,

присвяченій 20-річчю Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства,
«АРХІВИ – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ШЛЯХИ ВЗАЄМОДІЇ»

21–22 травня 2015 р., м. Київ

Завантажити матеріали Конференції
одним файлом
Презентації

Абсеметов МаратНаследие академика В. И. Вернадского в архивах Казахстана
Адамський ВікторДжерела з історії університетської богословської освіти в центральних та регіональних архівах України
Babenko Oksana,
Bilous Viktor
Archive criminal files as a source of investigating a certain epochи
Babenko OlegStudy of the construction of Kremenchug hydroelectric station by the sources of State archives of Kirovograd region
Байдич ВолодимиВиставкова діяльність Державного архіву Хмельницької області як складова формування історичної пам’яті на Хмельниччині
Бездрабко ВалентинаДокументознавча освіта в Україні: камо грядеш?
Березовська ОльгаДокументний склад архівних фондів установ Відділення загальної біології НАН України
Берковський ВладиславСтратегічне планування розвитку архівної галузі: міжнародний досвід
Білокінь Ольга,
Дзима Віта
Роль архівів у дослідженні історії Тарасової (Чернечої) гори та інформуванні суспільства PDF
Бойко ВітаОсновні напрями уніфікації службових документів в Україні у Нові та Новітні часи (друга половина ХVII – початок XXI ст.)
Бойко ГалинаМережа сайтів архівів Київщини
Завантажити презентацію у PDF-форматі (15,84 Мб)
PPT
Бойко ЮліяОсобливості архівного фонду Інституту технічної механіки НАН України та Державного космічного агентства України (м. Дніпропетровськ)
Бурдуваліс КатеринаАрхів як комунікаційний центр взаємозв’язку з суспільством (на прикладі роботи Державного архіву Хмельницької області)
Валявко ІринаАрхіви як важливе джерело в історико-філософському пізнанні
Ветлинська Оксана,
Козел Ірина
Місце українського архівознавства в системі наук: історичний аспектю
Волкотруб Ганна,
Януш Людмила
Проблеми комплектування архівних установ України статистичною документацією: правовий аспект
Галатир Віталій,
Олійник Юрій
Державний архів Хмельницької області як осередок наукових досліджень на Хмельниччині у 2012–2014 рр.
Ганжуров ЮрійТеоретичні та практичні аспекти підготовки історичних документів до публікації
Гаранін ОлександрУкраїнський науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД) – 20 років: перспективи провідної установи України в галузі архівознавства та документознавства через призму ювілейної дати
Гінзбург ОльгаПерспективи поповнення Центрального державного архіву громадських об’єднань України документами КПУ в умовах змін чинного законодавства України
Горбатюк МиколаСучасний стан підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для архівної галузі України
Горєва ВікторіяЗастосування сучасних діловодних термінів на прикладі нормативно-правових актів у сфері архівної справи та діловодства
Дідух ЛюдмилаОрганізація та проведення наукових досліджень науково-дослідними установами в системі Державної архівної служби України
Ємельянова ТетянаМожливості та проблеми формування Національного архівного фонду цифровими аудіовізуальними документами: деякі аспекти
Завантажити презентацію у PDF-форматі (0,58 Мб)
PPT
Загорулько РостиславЦентральний державний архів-музей літератури і мистецтва України як інститут пам’яті та осередок наукових досліджень
Завантажити презентацію у PDF-форматі (3,54 Мб)
PPT
Зайцева ЗінаїдаФонд академіка Ф. Корша в Архіві Російської Академії наук як джерело дослідження інституціоналізації української науки
Калінічева ГалинаНауковий дискурс щодо концепції розвитку архівної освіти в Україні
Кітам ВолодимирПроблеми ідентифікації чинників біопошкодження архівних документів
Завантажити презентацію у PDF-форматі (1,57 Мб)
PPT
Клименко ТетянаПріоритетні напрями діяльності обласних архівних установ України на сучасному етапі їх розвитку
Ковтанюк Юрій
Порядок приймання-передавання електронних документів до державних архівних установ та архівних відділів міських рад
Завантажити презентацію у PDF-форматі (4,78 Мб)
PPTX
Колєчкін ВадимФонди Державного архіву Кіровоградської області як джерело дослідження поховання періоду Другої світової війни в Ульянівці Кіровоградської області
Кулешов СергійПерспективні тематичні напрями досліджень в українському класичному документознавстві
Левченко ЛарисаНародження архівів і професії архівіста (середина IV – середина I тисячоліття до н. е., Месопотамія)
Завантажити презентацію у PDF-форматі (6,30 Мб)
PPTx
Майстренко АнжелаАналіз проблем архівної справи та документознавства на сторінках зарубіжної фахової періодики
Маренець ЛіліяУспадкованість технічної освіти на Єлисаветградщині на початку ХХ ст. (за документами Державного архіву Кіровоградської області)
Мурашко НаталіяВплив біологічних факторів на фізичний стан архівних документів
Надрага МартаПольські гімназійні бібліотеки у Львові в 20–30-х роках ХХ т.: аналіз архівних документів
Наливайко ЮліяАрхів як центр історико-документознавчих досліджень
Осіння НаталіяНауково-педагогічна й бібліографічна діяльність учених-геологів та гірників України ХІХ – початку ХХ ст. на основі архівних, музейних та бібліографічних досліджень
Павлова ОленаВіхи історії України через призму життя Івана Врони (за матеріалами особового фонду № 358 ЦДАМЛМ України)
Палієнко МаринаМіж історією та інформологією: до проблеми вироблення нової парадигми архівної освіти
Подорожный Вячеслав,
Козырев Василий
Пути решения актуальных проблем долгосрочного хранения оцифрованных документов на объекты исторического, культурного и научного наследия
Приймак ІринаДокументи з історії Житомирської російської публічної бібліотеки у фондах Центрального державного історичного архіву України, м. Київ
Приходько ЛюдмилаОсновні проблеми українського архівознавства
Прокопенко ЛіліяОсвітні проекти міжнародних архівних організацій у контексті Програми навчання впродовж життя
Романовський РостиславМіжнародні стандарти в сфері архівної справи та керування документаційними процесами: проблеми гармонізації та впровадження в Україні
Савченко Ірина,
Даценко Тетяна
Діяльність державних архівів з організації використання архівної інформації в 20–30-х рр. ХХ ст. (на прикладі Державного архіву Запорізької області)
Селіверстова КатеринаНа шляху творення національної термінології (до виходу перекладного галузевого словника)
Січова ОксанаФондування документів державної організації з координаційно-організаційними функціями (на прикладі архівного фонду Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією»)
Слизький АнтонМетодика розроблення «Примірної номенклатури справ апарату районної, районної у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»
Сухих Лідія,
Вовк Ольга
Розпорошення архівних фондів: пошук і знахідки (на прикладі особового фонду І. М. Каманіна)
Таміліна ІлонаНевідомий Філімонов (реконструкція портрета українського митця за архівними документами)
Тімров Олексій,
Надточій Ірина
Актуальні питання щодо мікрофільмування кольорової документації на чорно-білій фотоплівці
Хроболова ГаннаАрхіви та Вікіпедія: основи взаємовигідної співпраціPDF
Черкаська НаталіяДо історії Вишнівецького архіву князів Вишневецьких
Чижова ОленаАрхівний простір: від комунікації до взаємодії. З досвіду роботи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України
Яременко ЛідіяІнформаційно-комунікаційне спрямування наукових досліджень Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Яцун НадіяДослідження особових фондів Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького (на прикладі спадщини Михайла Комарова)
Завантажити презентацію у PDF-форматі (7,32 Мб)
PPT


Програма конференції | Привітання | Фоторепортаж | Фотоальбом УНДІАСДПрезидент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2023 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]