Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2023
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (ЦГКПК УНДІАСД) виступив співорганізатором онлайн-семінару з підвищення кваліфікації «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання», що відбувся 11 січня 2021 р. на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ДВНЗ Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Захід відбувся на виконання угоди про співпрацю між УНДІАСД і кафедрою документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» від 22 серпня 2018 р.

Співорганізаторами онлайн-семінару виступили Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України), Всеукраїнська громадська організація «Спілка архівістів України» (САУ). Активно долучилися до участі у роботі онлайн-семінару представники кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету.

Зі вступним словом до учасників заходу звернулися: завідувач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», к.і.н., доц. Алла Зленко; директор УНДІАСД, в.о. Голови САУ, к.і.н., с.н.с. Олександр Гаранін; гол.н.с. відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, д.і.н., проф. Інна Демуз, які наголосили на важливості в карантинний період підтримувати наукові та науково-педагогічні зв’язки на різних, альтернативних особистим зустрічам, майданчиках, у тому числі за допомогою онлайн-семінарів та важливості сучасної підготовки для держави кваліфікованих фахівців із напрямку підготовки «Документознавство».

Модератором заходу виступила завідувачка кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», к.і.н., доц. Алла Зленко. Технічну підтримку онлайн-семінару забезпечував заступник завідувачки кафедри документознавства та методики навчання з організаційно-виховної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» к.пед.н., доц. Андрій Іващенко.

Під час семінару були розглянуті наступні питання: методи наукознавства у дослідженні документно-інформаційних ресурсів; інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу; академічна недоброчесність та шляхи її подолання; інтелектуальна власність, авторські права – актуальність у навчанні та дослідницькій справі; Національний архівний фонд як невід'ємна складова духовної спадщини українського народу; віднесення документів в електронній формі до Національного архівного фонду; серійні видання Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН як складник вітчизняної галузевої бібліографії; підготовка інформаційних аналітиків із консолідованої інформації в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Із 13 основних доповідей 8 безпосередньо стосувалися архівознавчої тематики. Використанню документно-інформаційних ресурсів у діяльності УНДІАСД був присвячений окремий блок доповідей, підготовлений співробітниками УНДІАСД. Зокрема, директор УНДІАСД – Олександр Гаранін – означив загальне місце УНДІАСД в системі архівних установ України, як центру галузевої науки та підвищення кваліфікації фахівців з архівної справи; завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи – Людмила Дідух – охарактеризувала науковий супровід архівної діяльності через призму питання реалізації Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року; завідувачка відділу документознавства – Олена Загорецька – у своїй доповіді підняла важливу тему, пов’язану з нормативно-правовим та методичним забезпеченням організації діловодства в Україні як результатом наукових досліджень; завідувачка відділу архівознавства – Наталія Залєток – поділилась досвідом упровадження автоматизованого управління цифровими копіями фонду користування документами Національного архівного фонду в державних архівах України; завідувачка відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності – Анжела Майстренко – окреслила основні напрями діяльність Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства УНДІАСД.

У підбитті підсумків роботи онлайн-семінару взяли участь Марина Навальна – д.філ.н., проф., заступниця завідувачки кафедри документознавства та методики навчання з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Олена Ісайкіна – к.і.н., доц., заступниця завідувачки кафедри документознавства та методики навчання з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Алла Зленко – к.і.н., доц., завідувачка кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Олександр Гаранін – к.і.н., с.н.с., директор УНДІАСД, в.о. Голови САУ; Інна Демуз – д.і.н., проф., гол.н.с. відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України; Вікторія Власюк – студентка магістратури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

У результаті обговорення різнопланових питань, пов’язаних із документно-інформаційними ресурсами для продукування наукового знання, учасники онлайн-семінару прийняли рішення продовжити співпрацю з порушених під час заходу проблем із метою їх практичного вирішення.

У заході взяли участь близько 50 учасників: студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники.до новин »


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2023 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]