• The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
  • Головна сторінка
  • Про круглий стіл 2017
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
1 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Про онлайн-семінару з підвищення кваліфікації
«Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання»


11 січня 2021 р.


Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (далі – ЦГКПК УНДІАСД) виступив співорганізатором онлайн-семінару з підвищення кваліфікації «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання», що відбувся 11 січня 2021 р. на базі Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (далі – ДВНЗ Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»).

Захід відбувся на виконання угоди про співпрацю між УНДІАСД та кафедрою документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» від 22 серпня 2018 р.

Співорганізаторами онлайн-семінару виступили Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, Центральний державний електронний архів України (далі – ЦДЕА України), Всеукраїнська громадська організація «Спілка архівістів України» (далі – САУ). Активно долучилися до участі у роботі онлайн-семінару представники кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету.

Зі вступним словом до учасників заходу звернулися: завідувач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», к.і.н., доц. Алла Зленко; директор УНДІАСД, в.о. Голови САУ, к.і.н., с.н.с. Олександр Гаранін; гол.н.с. відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, д.і.н., проф. Інна Демуз, які наголосили на важливості в карантинний період підтримувати наукові та науково-педагогічні зв’язки на різних, альтернативних особистим зустрічам майданчиках, в тому числі за допомогою онлайн-семінарів та важливості сучасної підготовки для держави кваліфікованих фахівців з напрямку підготовки «Документознавство».

Модератором заходу виступила завідувач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», к.і.н., доц. Алла Зленко. Технічну підтримку онлайн-семінару забезпечував заступник завідувача кафедри документознавства та методики навчання з організаційно-виховної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» к.пед.н., доц. Андрій Іващенко.

Під час семінару були розглянуті наступні питання: методи наукознавства у дослідженні документно-інформаційних ресурсів; інформація як стратегічний ресурс організації науково-дослідного процесу; академічна недоброчесність та шляхи її подолання; інтелектуальна власність, авторські права – актуальність у навчанні та дослідницькій справі; Національний архівний фонд як невід'ємна складова духовної спадщини українського народу; віднесення документів в електронній формі до Національного архівного фонду; серійні видання Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН як складник вітчизняної галузевої бібліографії; підготовка інформаційних аналітиків з консолідованої інформації в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Із 13 основних доповідей 8 безпосередньо стосувалися архівознавчої тематики. Використанню документно-інформаційних ресурсів в діяльності УНДІАСД був присвячений окремий блок доповідей, підготовлений співробітниками УНДІАСД. Зокрема, директор УНДІАСД – Олександр Гаранін – означив загальне місце УНДІАСД в системі архівних установ України, як центру галузевої науки та підвищення кваліфікації фахівців з архівної справи; завідувач відділу технологічного забезпечення архівної справи – Людмила Дідух – охарактеризувала науковий супровід архівної діяльності через призму питання реалізації Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 року; завідувач відділу документознавства – Олена Загорецька – у своїй доповіді підняла важливу тему пов’язану з нормативно-правовим та методичним забезпеченням організації діловодства в Україні як результатом наукових досліджень; завідувач відділу архівознавства – Наталія Залєток – поділилась досвідом упровадження автоматизованого управління цифровими копіями фонду користування документами Національного архівного фонду в державних архівах України; завідувач відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності – Анжела Майстренко – окреслила основні напрями діяльність Галузевого центру науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства УНДІАСД.

В підбитті підсумків роботи онлайн-семінару взяли участь Марина Навальна – д.філ.н., проф., заступник завідувача кафедри документознавства та методики навчання з наукової роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Олена Ісайкіна – к.і.н., доц., заступник завідувача кафедри документознавства та методики навчання з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Алла Зленко – к.і.н., доц., завідувач кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»; Олександр Гаранін – к.і.н., с.н.с., директор УНДІАСД, в.о. Голови САУ; Інна Демуз – д.і.н., проф., гол.н.с. відділу науково-методичної роботи та реферування Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України; Вікторія Власюк – студентка магістратури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

В результаті обговорення різнопланових питань, пов’язаних з документно-інформаційними ресурсами для продукування наукового знання, учасники онлайн-семінару прийняли рішення продовжити співпрацю з порушених під час заходу проблем з метою їх практичного вирішення.

У заході взяли участь близько 50 учасників: студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників.Програма заходу | Презентації | Фотозвітдо новин »


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua