Нормативно-правові акти вищих органів влади


Закони України


Постанови Верховної Ради України


Укази, розпорядження та доручення Президента України


Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України


Міністерство юстиції України


Міністерство освіти і науки України


Вища атестаційна комісія України

Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 9