Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2021 рік

| 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |


5-7 жовтня 2021 р.
Завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД Людмила Дідух та завідувачка відділу архівознавства УНДІАСД Наталія Залєток взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями» із спільною доповіддю «Дослідження організації державних архівів України, що містять персональні данні», - що була підготовлена за результами відповідного прикладного наукового дослідження, відповідно до тематичного плану виконання НДР УНДІАСД.
Детальніше » (Дзеркало)
Фоторепортаж »
Програма »
Презентація »
16 вересня 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена Науково-методичної ради (НМР) Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України), взяв дистанційну участь у роботі НМР ЦДЕА України та озвучив свої коментарі, зауваження і пропозиції з приводу порядку денного.
Детальніше »
Фоторепортаж »
10 вересня 2021 р.
У переддень святкування Дня українського кіно у рамках онлайн-проєкту «Одиниця обліку. За лаштунками архівних документів» наукові співробітники УНДІАСД взяли участь у презентації проєкту «Творці українського кіно» та демонстрації відеофільму «Народний улюбленець Сергій Іванов», що відбулися у кінозалі Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного.
Фоторепортаж »
01 вересня 2021 р.
З нагоди першого вересня та з метою сприяння в підготовці для України фахівців у сфері архівної справи та діловодства, відбулося підписання угоди про співробітництво між Навчально-науковим інститутом менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій і Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства.
30 липня 2021 р.
Відбулося засідання вченої ради УНДІАСД.
Детальніше »
Фоторепортаж »
Дипломи»
21 липня 2021 р.
У рамках впровадження Типових норм часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах, які є результатом науково-дослідної роботи «Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах із метою визначення раціональних прийомів виконання робіт із технологічно регламентованим змістом та обсягами», виконаної УНДІАСД у 2019 році, відбулася робоча нарада між заступницею директора УНДІАСД Вітою Бойко та начальницею відділу методичного забезпечення Державної архівної служби України Ольгою Чупис.
Фоторепортаж »
16 липня 2021 р.
В УНДІАСД відбулося засідання конкурсної комісії для оцінювання професійного рівня учасників конкурсу на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності.
За результатами роботи конкурсної комісії визначено, що переможцем конкурсу стала провідна наукова співробітниця відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Оксана Гула.
Результати роботи конкурсної комісії передано на розгляд та затвердження вченій раді УНДІАСД.
Фоторепортаж »
21 травня 2021 р.
В.о. завідувачки відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Оксана Гула взяла участь у ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи» та виступила з доповіддю на тему «Мовою архівних документів: вивезення фрагментів живопису Бруно Шульца».
Детальніше »
Фоторепортаж »
20 травня 2021 р.
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства виступив співорганізатором IV Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі», що була організована кафедрою інформаційних технологій, кафедрою документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності факультету інформаційної політики та кібербезпеки Київського національного університету культури і мистецтв.
Детальніше »
08 квітня 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України (Укрдержархіву), взяв активну участь в обговоренні проєкту План науково-публікаційної роботи державних архівних установ на 2021 рік (далі – План) та надав низку коментарів і пропозицій до обговорюваного документа.
Розглянувши питання порядку денного, НВР Укрдержархіву прийняла рішення схвалити План із урахуванням висловлених зауважень.
Фоторепортаж »
02 квітня 2021 р.
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства виступив співорганізатором ІІI Науково-практичного семінару із міжнародною участю «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади», що відбувся на базі Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України в режимі вебконференції за допомогою програмного засобу BigBlueButton.
Детальніше »
Програма »
Презентація »
Фоторепортаж »
12 березня 2021 р.
У період 04–12 березня 2021 року наукові співробітники УНДІАСД, задля підвищення професійної кваліфікації та поглиблення наукових знань, взяли участь у низці вебінарів, організованих і проведених компанією Clarivate Analytics та Державною науково-технічною бібліотекою України.
Детальніше »
Сертифікати »
04 березня 2021 р.
На запрошення керівництва Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ) директор УНДІАСД Олександр Гаранін взяв участь у роботі розширеного засідання колегії ЦДАЗУ.
Детальніше »
Фоторепортаж »
25 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена експертно-перевірної комісії (ЕПК) Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), взяв участь у роботі ЕПК ЦДАЗУ та озвучив свої коментарі, зауваження і пропозиції з приводу порядку денного та організації роботи ЕПК ЦДАЗУ.
Детальніше »
Фоторепортаж »
25 лютого 2021 р.
Наукові співробітники УНДІАСД взяли участь у дистанційному семінарі щодо впровадження системи електронного документообігу «АСКОД», який проводив Центральний державний електронний архів України для працівників установ, що належать до сфери управління Державної архівної служби України.
Захід відбувся в режимі вебконференції за допомогою програмного засобу Zoom.
Фоторепортаж »
23 лютого 2021 р.
Завідувачка відділу документознавства УНДІАСД Олена Загорецька, в якості члена Центральної експертно-перевірної комісії (ЦЕПК) Державної архівної служби України (Укрдержархіву), взяла участь у черговому засіданні ЦЕПК Укрдержархіву.
Детальніше »
Фоторепортаж »
23 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена Науково-видавничої ради (НВР) Державної архівної служби України (Укрдержархіву), взяв участь у черговому засіданні НВР Укрдержархіву та, відповідно до порядку денного, оголосив доповідь про успішне завершення УНДІАСД видавничого галузевого проєкту «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України».
Порядок денний також передбачав розгляд проєкту Плану науково-публікаційної роботи державних архівних установ на 2021 рік, який рішенням НВР Укрдержархіву було повернуто на доопрацювання.
Фоторепортаж »
22 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена колегії Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (ЦДАМЛМ України) взяв активну участь у роботі підсумкової колегії ЦДАМЛМ України, присвяченої обговоренню підсумків діяльності ЦДАМЛМ України у 2020 році та пріоритетів на 2021 рік.
Детальніше »
Фоторепортаж »
19 лютого 2021 р.
Заступниця директора УНДІАСД Віта Бойко взяла участь у семінарі-практикумі «Стандартизація у бібліотечній і суміжних областях: результати та перспективи», організованого Державною науково-технічною бібліотекою України (ДНТБ України) та виступила з доповіддю на тему «Проблеми впровадження термінологічних стандартів», в якій зосередила свою увагу на проблематиці впровадження досить затребуваного в архівній галузі термінологічного стандарту ДСТУ 2732 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять.
Фоторепортаж »
18 лютого 2021 р.
На виконання Угоди про співробітництво між УНДІАСД та Державним університетом телекомунікацій (ДУТ) від 14 травня 2019 р., завідувачка відділу документознавства УНДІАСД Олена Загорецька та провідна наукова співробітниця відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Оксана Гула провели для студентів ІІ курсу кафедри документознавства та інформаційної діяльності ДУТ ознайомчу практику в форматі інтерактивної лекції-зустрічі.
Фоторепортаж »
16 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена науково-методичної ради (НМР) Центрального державного архіву зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), взяв участь у роботі НМР ЦДАЗУ та озвучив свої коментарі, зауваження і пропозиції з приводу порядку денного.
Порядок денний передбачав розгляд тематико-експозиційного плану документальної онлайн-виставки «Незламна духом» (до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, поетеси, громадської діячки).
Захід відбувся із дотриманням вимог щодо дистанціювання в умовах карантинних обмежень.
Фоторепортаж »
10 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін взяв участь у підсумковому засіданні колегії Державної архівної служби України в якості одного з її членів.
Детальніше »
Фоторепортаж »
10 лютого 2021 р.
Завідувачка відділу документознавства УНДІАСД Олена Загорецька провела онлайн-заняття з підвищення кваліфікації для викладачів кафедри Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету.
Детальніше »
Фоторепортаж »
09 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін взяв участь у робочому засіданні експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) під час проведення експертною групою НАЗЯВО акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Професійна освіта (Документознавство)» другого (магістерського) рівня вищої освіти, розробленої співробітниками кафедри документознавства та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Захід відбувся у віддаленому (дистанційному) режимі.
Фоторепортаж »
05 лютого 2021 р.
Відбулося засідання Центральної експертно-перевірної комісії (ЦЕПК) Державної архівної служби України (Укрдержархіву). Завідувачка відділу документознавства УНДІАСД Олена Загорецька, в якості члена ЦЕПК Укрдержархіву, надала свої пропозиції та зауваження з приводу питань порядку денного.
Розглянувши питання порядку денного, члени ЦЕПК Укрдержархіву вирішили схвалити список юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України та проєкт змін до типової номенклатури справ державної нотаріальної контори і приватного нотаріуса.
04 лютого 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена нормативно-методичної комісії (НМК) Державної архівної служби України (Укрдержархів), взяв участь у роботі НМК Укрдержархіву.
Детальніше »
Фоторепортаж »
04 лютого 2021 р.
З метою узгодження остаточної редакції методичних рекомендацій «Облік і зберігання електронних документів», виконаних УНДІАСД у межах науково-дослідної роботи «Дослідження теоретичних та практичних засад обліку і зберігання електронних документів», відбулася робоча нарада між заступницею директора Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Наталією Маковською та заступницею директора УНДІАСД Вітою Бойко.
Фоторепортаж »
29 січня 2021 р.
Директор УНДІАСД Олександр Гаранін, в якості члена експертно-перевірної комісії (ЕПК) Центрального державного електронного архіву України (ЦДЕА України), взяв участь у роботі ЕПК ЦДЕА України та озвучив свої коментарі, зауваження і пропозиції з приводу порядку денного.
Детальніше »
Фоторепортаж »
14 січня 2021 р.
Завідувачка відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Анжела Майстренко взяла участь у роботі трьох вебінарів щодо можливостей платформи Web of Science та отримала відповідні сертифікати.
Детальніше »
Сертифікати »
11 січня 2021 р.
Наукові співробітники УНДІАСД, в якості лекторів, взяли участь у роботі онлайн-семінару з підвищення кваліфікації «Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання».
Детальніше »
Програма »
Презентації »
Фоторепортаж »


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]