В.о. завідувачки відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Оксана Гула стала учасницею пленарного засідання конференції, а також наукові співробітники УНДІАСД взяли заочну участь у конференції, подавши відповідні доповіді:

– «До питання тематики навчально-методичного забезпечення підвищення кваліфікації працівників державних архівних установ у напрямку реалізації заходів із знешкодження біодеструкторів та профілактики біоуражень архівосховищ і документів Національного архівного фонду (за матеріалами опитування)» (завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД Людмила Дідух та в.о. завідувачки відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД Оксана Гула).

– «Термінологічний стандарт ДСТУ 2732 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять: розробка та проблеми впровадження» (заступниця директора УНДІАСД Віта Бойко та старша наукова співробітниця відділу документознавства УНДІАСД Зоряна Свердлик).

– «Зберігання електронних документів у Фінляндії» (провідна наукова співробітниця відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД Анжела Майстренко).

Усі надіслані доповіді найближчим часом буде опубліковано у збірнику тез конференції.

до новин »