Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Про захист дисертації аспіранткою УНДІАСД

3 листопада 2022 р., м. Київ

Фотозвіт | Автореферат (632 Кб) | Текст дисертації (3.03 Мб) | Висновок (4.27 Мб)

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбувся успішний захист дисертації аспірантки УНДІАСД Лаби Оксани Василівни на тему «РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО ДІЛОВОДСТВА В УКРАЇНІ: 1991-2020 роки» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство.


Із присутніх 17 членів спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 усі проголосували «за» (Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, виданий науковою установою). Частина членів спеціалізованої вченої ради взяло участь у засіданні в режимі онлайн.


Вітаємо з чудовим результатом Оксану Василівну та її наукового керівника, завідувача відділу документознавства УНДІАСД, кандидата історичних наук Ковтанюка Юрія Славовича!


Вітаємо колег документознавців, архівознавців і діловодів з інституалізацією електронного діловодства як науково-практичного напряму електронного документознавства.


Завдячуємо за плідну співпрацю опонентам: багаторічному співробітнику УНДІАСД, доктору історичних наук, професору Кулешову Сергію Георгійовичу й Отамась Інні Григорівні, доцента, кандидата історичних наук, завідувача відділу наукової роботи Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцента кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти, колишньої аспірантки УНДІАСД, як успішно захистила в спеціалізованій вченій раді інституту кандидатську дисертацію.


Наприкінці свого виступу Отамась І. Г. зазначила, що має тісні професійні стосунки з колегами із країн Європейського Союзу, зокрема Литви і Фінляндії, вже тричі проходила стажування з питань організації електронного діловодства та архівного зберігання електронних документів, за результатами якого може констатувати, що електронне діловодства в ЄС розвивається і пишається українськими науковцями, які здійснюють дослідження з електронного діловодства, зважаючи, що їх доробок відомий за кордоном і багато висловлених ідей мають практичну реалізацію в тих змінах, які затверджуються в електронному діловодстві нашими європейськими колегами.


Висловлюємо повагу і дякуємо нашим багаторічним друзям і колегам, відомим українським науковцям, які надали схвальні відгуки на автореферат, зробили влучні зауваження та висловили корисні пропозиції щодо дослідження: професору кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи Рівненського державного гуманітарного університету, доктору історичних наук, професору Швецової Галині Михайлівні; завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв, доктору історичних наук, професору Бездрабко Валентині Василівні; старшого наукового співробітника Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, кандидата фізико-математичних наук Мелащенка Андрія Олеговича.


Висловлюємо вдячність керівництву Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за організацію захисту на високому технічному рівні. Після планового відключення електроенергії, що, на жаль, сьогодні вимушено відбувається в Україні, зокрема в Києві, одразу було включено резервний генератор, що дозволило завершити захід із підключенням членів спеціалізованої вченої ради в режимі онлайн, його відеофіксації, застосування аудіосистеми (мікрофону, підсилювача та звукових колонок).


Із висловленого членами спеціалізованої вченої ради під час захисту на особливу увагу заслуговують слова відомих українських науковцев:

Дякуємо! Ми бачимо ваш [Лаба О. В.] високий фаховий рівень, ви відповідає впевнено, відчувається глибоке знання питань, що розглядаються

Дубровіна Любов Андріївна, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, директор Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України

Ті, хто буде досліджувати ваш доробок, Оксано Василівно, у майбутньому, думаю, що визначать її як романтизм. Це комплемент. Вам вдалося поєднати в гарну роботу три напрями діяльності, що, на жаль, на нашу думку, сьогодні не перетинаються. Це практична діяльність щодо організації електронного діловодства. Дуже гарно виписана нормативно-правова база в Україні, у тому числі на законодавчому рівні. Однак, залишається невелика частка юридичних осіб різних форм власності в загальному документообігу, в діяльність яких впроваджується ця нормативно-правова база. І майже відсутній рух в напрямі імплементації українського діловодства в європейське. Отже, Вами представлено ідеальну картину, але ми розуміємо, що реалії дещо відмінні й доведеться ще багато працювати задля настання того електронного діловодства

Боряк Геннадій Володимирович, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора, Інститут історії України НАН України

Гарна робота, що справляє враження одного цілого із багаторічною школою документазнавців, започаткованою професором Кулешовим Сергієм Георгієвичем, що мала розвиток в роботах Ковтанюка Юрія Славовича, це електронне документознавство, а тепер і конституюванням електронного діловодства. Відчувається, що ми маємо єдину систему, яка постійно розвивається і водночас не відходить від закладених базових принципів документознавства

Палієнко Марина Геннадіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Слова вдячності:

Дякую колективу Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства за привітання, а також за багаторічну роботу, підтримку й допомогу. Особлива вдячність директору УНДІАСД Олександру Гараніну за допомогу у вирішенні багатьох організаційних питань. Дякую Зоряні Свердлик за професійне і якісне оформлення документів. Особливу вдячність хочу висловити своєму науковому керівнику Юрію Славовичу Ковтанюку передовсім за його професіоналізм, виняткову вимогливість, поєднану з тактовністю й толерантністю, безмежне терпіння до моїх спроб і беззаперечно високий рівень його наукових розробок, якими він щедро ділився зі мною. Мій шлях до захисту був довгий з різних причин, як суб’єктивних, так і об’єктивних. Але це дало мені змогу «дозріти» до нього, проникнутися моєю науковою ідеєю, вивчити її під різними кутами зору. Сподіваюся, мені це вдалося. Дякую офіційному опоненту й загалом автору ідеї «електронного діловодства» Сергій Кулешов. Без Ваших, Сергію Георгійовичу, мудрих настанов, мені б багато чого не вдалося. Приємно було познайомитися з офіційною опоненткою Інною Григорівною Отамась. Сподіваюся, наша співпраця лише починається! Дякую всім, хто були зі мною від початку моїх наукових розвідок Елена Загорецкая, Петро Марченко. Ваш внесок важливий. Війна вносить свої корективи, бо захист частково був без світла з резервним енергозабезпеченням генератором. Змінювалася форма проведення захисту - дистанційна чи офлайн. Але Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського на високому рівні впоралася з усіма викликами. Дякую спеціалізованій вченій раді за надану таку можливість. Українців не здолати, бо ми і є світлоФОТОЗВІТНа початок | Автореферат (632 Кб) | Текст дисертації (3.03 Мб) | Висновок (4.27 Мб)


до новин »


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]