Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Хроніка подій: 2011 рік

| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |


28 грудня 2011 р.
У тижневику "2000" опубліковано статтю завідувача відділу документознавства Кулешова С. Г., д.і.н., проф. "Заметки документоведа о содержании «информационных законов» Украины".
докладніше »
версія для друку »
23 грудня 2011 р.
В конференц-залі комплексу споруд ЦДА відбулися урочисті збори та виступи художньої самодіяльності працівників архівних установ, присвячені Дню працівників архівних установ.
23 грудня 2011 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін з нагоди 20-ї річниці утворення Білоруського науково-дослідного інституту документознавства і архівної справи взяв участь у круглому столі, присвяченому актуальним проблемам документознавства, архівознавства, археографії, що відбувся у м. Мінську (Республіка Білорусь) у приміщенні БілНДІДАС; оголосив подяку та передав почесну грамоту керівництву та колективу БілНДІДАС за системну розробку передових технологій в галузі документаційного забезпечення управління; за розвиток теорії та практики архівної справи; за значний внесок в міжнародне співробітництво архівістів та плідну співпрацю з УНДІАСД.
фоторепортаж »
22 грудня 2011 р.
Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД Ю. С. Ковтанюк взяв участь у засіданні робочої групи з питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, що відбулось у Кабінеті Міністрів України. Роботу группи очолив Голова Держінформнауки України В. П. Семиноженко. У засіданні робочої групи взяли участь завідувачі секторами Секретаріату Кабінету Міністрів України, представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державного підприємства "Державний центр інформаційних ресурсів України" та Укрдержархіву.
докладніше »
версія для друку »
22 грудня 2011 р.
Відбулося засідання вченої ради УНДІАСД, на якому було обговорено проект звіту про виконання науково-дослідної, науково-методичної та видавничої роботи інституту за 2011 рік, розглянуто, затверджено теми дисертаційних досліджень, рекомендовано до друку міжархівний довідник «Реєстр розсекречених архівних фондів (фонди, розсекречені у 2004–2010 рр.)» (відповідальний виконавець – С. Л. Зворський).
20 грудня 2011 р.
Провідний науковий співробітник УНДІАСД О. М. Загорецька на сайті Ліги секретарів України надала консультацію щодо присвоєння індексів документам.
докладніше »
версія для друку »
14 грудня 2011 р.
Заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк взяв участь у VII науковому семінарі "Роль визначних особистостей-митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX – на початку XX ст.", що проводив Музей видатних діячів української культури та оголосив доповідь "Невідомі спогади Аполінарія Маршинського про Івана Франка".
Програма семінару »
13 грудня 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін та провідний науковий співробітник відділу документознавства О. М. Загорецька на сайті Ліги секретарів України вітають працівників архівних установ України з їх професійним святом та розповідають про День працівників архівних установ, історію затвердження дати його святкування та склад архівної галузі України.
версія для друку »
12 грудня 2011 р.
Білоруський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи відзначає своє 20-річчя. Колектив УНДІАСД щиро вітає колег з ювілеєм та зичить подальших творчих успіхів у їх благородній праці з наукового забезпечення збереження неоціненних джерел національної архівної спадщини.
12 грудня 2011 р.
Відбулося засідання вченої ради УНДІАСД. На засіданні було заслухано річні звіти та атестовано аспірантів інституту, рекомендовано до друку 12-й том археографічного щорічника «Пам’ятки», розглянуто результати виконання науково-методичної теми «Обстеження документів Державного архіву Київської області. Акти обстежень» відповідальний виконавець – О. П. Володіна).
8 грудня 2011 р.
В Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" відбувся Науково-практичний семінар "Застосування нормативних і методичних документів під час підготовки видань до друку". Від УНДІАСД у роботі семінару взяв участь завідувач сектора науково-технічної інформації Р. В. Романовський.
докладніше »
28 листопада 2011 р.
На 62-му році пішов з життя Володимир Васильович Федосов, заступник директора Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи, кандидат економічних наук, доцент, багаторічний директор інституту. Колектив УНДІАСД глибоко сумує з приводу тяжкої втрати та висловлює щирі співчуття рідним, науковцям БелНДІДАС, усім білоруським архівістам.
25 листопада 2011 р.
В конференц-залі комплексу споруд ЦДА відбувся семінар-нарада з питань організації діловодства в центральних державних архівах, центральних архівних установах, державних архівах м. Києва та Київської обл.
У семінарі-нараді взяли участь працівники, відповідальні за діловодство в зазначених архівних установах та співробітники інституту.
Програма семінару »
24 листопада 2011 р.
Відбулося засідання Нормативно-методичної комісії Державної архівної служби України, в якому взяв участь директор інституту О. Я. Гаранін. Рішенням НМК ДАСУ було схвалено із зауваженнями проект «Переліку форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання», проект «Переліку документів класу 02 «Організаційно-розпорядча документація" Державного класифікатора управлінської документації (нова редакція), проект "Методичних рекомендацій зі страхування документів НАФ їх власниками або уповноваженими ними юридичними чи фізичними особами».
22 листопада 2011 р.
Відбулося засідання колегії Державної архівної служби України, в якому взяв участь директор інституту О. Я. Гаранін.
Під час засідання було розглянуто наступні питання: про стан усунення порушень, виявлених попередньою перевіркою в Держархіві Житомирської області; про стан проблеми та перспективи міжнародного співробітництва ДАСУ з державними архівними службами країн-учасниць СНД та країн Балтії; про пріорітети у роботі ДАСУ на 2012 рік; про погодження призначення на посаду заступника директора Держархіву Донецької області Новікової Каріни Анатоліївни.
17–18 листопада 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін та завідувач відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень О. П. Володіна взяли участь у семінарі "Реставрація документів Національного архівного фонду".
Програма семінару »
17 листопада 2011 г.
Старший науковий співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк взяв участь у конференції «Система електронного документообігу. Вимоги часу», яка проходила у м. Астана на базі Міністерства зв'язку та інформації Республіки Казахстан та при сприянні АТ «Національні інформаційні технології».
Доповідь старшого наукового співробітника Ю. С. Ковтанюка «Концепція планування життєвого циклу електронного документа в Україні (Робота з електронними документами у діловодстві та їх підготовка до передачі на архівне зберігання)» викликав інтерес серед учасників конференції.
Програма конференції | Звіт за проект ЄСЕДО за 10 років
4 листопада 2011 р.
Відбулося засідання Науково-видавничої ради Державної архівної служби України, в якому взяли участь директор інституту О. Я. Гаранін та провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень С. Л. Зворський.
Провідний науковий співробітник С. Л. Зворський доповів про розгляд рукопису довідкового видання «Державний архів Рівненської області: Путівник» та про стан підготовки до друку міжархівного довідника «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівних установах України». Том. 5, 6, 7.
Рішенням Науково-видавничої ради ДАСУ було схвалено до друку міжархівний довідник «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівних установах України». Том. 5, 6, 7.
3 листопада 2011 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради інституту, в порядку денному якого було обговорення посібника «Документознавство. Навчальний посібник для вузівської підготовки фахівців зі спеціальностей «Архівознавство» та «Документознавство та інформаційна діяльність» (автор С. Г. Кулешов), рекомендація до друку видань інституту та інші питання.
1 листопада 2011 р.
Відбулося підписання Договору про співробітництво між УНДІАСД та Гуманітарним інститутом Національного авіаційного університету.
Предметом договору є взаємовигідна та рівноправна співпраця за всіма напрямами роботи сторін.
26–27 жовтня 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін та старший науковий співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк взяли участь у XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Документація в інформаційному суспільстві: проблеми оптимизації документообігу», яка проходила на базі Всеросійського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи.
Доповідь старшого наукового співробітника Ю. С. Ковтанюка «Проблеми управління електроним документообігом в Україні та можливі шляхи їх вирішення» викликала інтерес серед учасників конференції та жваво обговорювалася під час розширеного засідання оргкомітету конференції.
Програма конференції
11 жовтня 2011 р.
Сьогодні виповнюється 65 років Петрові Михайловичу Марченку, кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД.
Колеги щиро вітають Вас, шановний Петре Михайловичу, з ювілейним днем народження! Маємо надію, що роки нашої спільної роботи Ви вважаєте найкращими у своєму житті, бо Вам дійсно є чим пишатися. Під Вашим керівництвом, завдяки Вашим наполегливості та високому професіоналізму було здійснено низку важливих науково-дослідних та методичних розробок в галузі електронного документознавства та проблем архівного зберігання електронних документів.
Нехай доля шле Вам добро й щастя, міцне здоров’я та статки, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Нехай тепло і затишок родинної оселі надійно захищає Вас від негараздів, а в майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними справами і земними радощами років. Віримо, що Вам все до снаги! Живіть довго, щасливо, в благополуччі та при доброму здоров’ї! Від усього серця бажаємо Вам сил духовних і фізичних, терпіння, удачі, оптимізму.
7 жовтня 2011 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь у черговій тристоронній зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії та Білорусі, що проходила з 3 по 6 жовтня 2011 р. у Великому Новгороді (Російська Федерація) та виступив з доповіддю "Діяльність УНДІАСД по організації використання документів Національного архівного фонду в межах реалізації програми "Архівні зібрання України". Під час зустрічі були обговорені питання нормативно-правовового регулювання та практичної діяльністі з використання документів державними архівними установами країн-учасниць.
докладніше »
5 жовтня 2011 р.
Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД Ю. С. Ковтанюк виступив з доповіддю "Сучасні завдання електронного документознавства в Україні" на засіданні Секції 1 "Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору" мiжнародної наукової конференцiї "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", яка проходила 4–6 жовтня 2011 р. у приміщенні Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського.
4 жовтня 2011 р.
Завідувач відділу документознавства УНДІАСД С. Г. Кулешов виступив з доповіддю "Кризові явища в сучасному українському документознавстві" на пленарному засіданні мiжнародної наукової конференцiї "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища", яка проходила 4–6 жовтня 2011 р. у приміщенні Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського.
3 жовтня 2011 р.
Провідний науковий співробітник УНДІАСД О. М. Загорецька на сайті Ліги секретарів України відповіла на запитання щодо оформлення розпорядчих документів, пояснювальних записок і гарантійних листів.
докладніше »
версія для друку »
30 вересня 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін та старший науковий співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк взяли участь у семінарі "Электронный документооборот: в чём выгода для Вас и вашей компании?". В ході семінару було презентовано актуальну версію системи електронного документообігу CompanyMedia та нові розробки компанії «Интер Траст» у сфері електронного документообігу, які впроваджені в установах, організаціях та підприємствах Росії і України.
Семінар відбувся у конференц-залі готелю «Radisson Blu Hotel» (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22).
29 вересня 2011 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради УНДІАСД. На засіданні було підбито підсумки науково-дослідної, науково-методичної та видавничої роботи інституту за січень–вересень 2011 року, розглянуто та затверджено проект програми дослідження «Обґрунтування віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду. Науково-аналітичний огляд» (відповідальний виконавець – Ю. С. Ковтанюк), заслухано повідомлення про співпрацю інституту із засобами масової інформації, обговорено інформацію про хід підготовки чергових випусків періодичних та продовжуваних видань інституту «Студії з архівної справи та документознавства», «Пам’ятки», «Архівознавство. Археографія. Документознавство», рекомендовано до друку 14-й випуск видання серії «Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки» «Віталій Ковалинський: бібліографічний покажчик» (упорядники – С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб).
29 вересня 2011 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін взяв участь в урочистому відкритті документальної виставки з нагоди відзначення 390-ї річниці перемоги польсько-козацького війська у Хотинській битві (1621 р.).
Організатором виставки виступив Центральний державний історичний архів України, м. Київ.
27 вересня 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін та заступник директора О. В. Мельниченко взяли участь у відкритті документальної виставки з фондів архівних установ України та Росії, присвяченої 70-м роковинам трагедії Бабиного Яру, що розмістилася в приміщенні ЦДАМЛМ України.
27 вересня 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін та заступник директора М. В. Горбатюк взяли участь у відкритті Міжнародного іноваційного форуму країн СНД, що проходив 27–30 вересня у приміщенні виставкового центру Київ-Експоплаза, вул. Салютна 2-Б.
На форумі розглядалися питання розвитку співпраці між країнами СНД в іноваційній та науково-технічній сферах.
23 вересня 2011 р.
Завідувач відділу документознавства УНДІАСД С. Г. Кулешов виступив на методологічному семінарі "Сучасні проблеми документознавства" на кафедрі історії та культурології Національного авіаційного університету.
8 вересня 2011 р.
Старший науковий співробітник УНДІАСД О. В. Денисенко надав консультацію щодо використання електронного цифрового підпису в електронному документообігу на порталі компанії "Електронні архіви України".
докладніше »
версія для друку »
1 вересня 2011 р.
Сьогодні святкує своє 60-ліття старший науковий співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кандидат історичних наук Ганна Кирилівна Волкотруб.
Життєвий і трудовий шлях ювілярки тісно пов’язаний із архівною галуззю: свій величезний досвід архівіста-практика, здобутий за роки роботи в Державному архіві міста Києва, вона творчо застосовує в науково-дослідній роботі на посадах вченого секретаря УНДІАСД, заступника директора з наукової роботи, старшого наукового співробітника.
Завдяки своїм високим діловим якостям – цілеспрямованості, професіоналізму, внутрішній організованості, поєднаним з доброзичливістю, душевною щедрістю, готовністю завжди прийти на допомогу, Ганна Кирилівна користується високим авторитетом та глибокою пошаною всього колективу Інституту.
Вітаючи з ювілеєм, зичимо добра, щастя, здоров’я, радості, достатку Вам, шановна Ганно Кирилівно, та Вашій родині на многії і добрії літа.
30 серпня 2011 р.
Старший науковий співробітник УНДІАСД О. В. Денисенко надав консультацію щодо розуміння поняття "Номенклатура справ установи" на порталі компанії "Електронні архіви України".
докладніше »
версія для друку »
29 серпня 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії на якому було розглянуто та схвалено проект Переліку соціально значущих документів, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємства, установи, організації (відповідальний виконавець – Слизький А. Ю.) та схвалено із зауваженнями проект Порядку організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади (відповідальний виконавець – Марченко П. М.).
22 серпня 2011 р.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 99-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї річниці незалежності України" та розпорядження Голови Держкомархіву від 17.02.2011 р. № 449/06-1 адміністацією УНДІАСД було проведено зовнішній семінар з підвищення кваліфікації співробітників інституту на базі Державного архіву Чернігівської області. Під час семінару для співробітників УНДІАСД була організована екскурсія до Чернігівського обласного історичного музею імені В. Тарновського та до комплексу Антонієвих печер Троїцького монастиря.
фоторепортаж »
22 серпня 2011 р.
В рамках заходів, спрямованих на відзначення 20-ї річниці незалежності України, відбулися урочисті збори співробітників інституту під час яких було заслухано лекцію про здобуття Україною незалежності із демонстрацією хроніки подій 1990–1991 рр.
17 серпня 2011 р.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 99-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї річниці незалежності України" та розпорядження Голови Держкомархіву від 17.02.2011 р. № 449/06-1 опубліковано буклет "Видання Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства" за весь період діяльності інституту (1994–2011 рр.).
10 серпня 2011 р.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 99-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2011 році 20-ї річниці незалежності України" та розпорядження Голови Держкомархіву від 17.02.2011 р. № 449/06-1 опубліковано третій том міжархівного довідника "Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України", до якого увійшли відомості про метричні книги з фондів державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя.
детальніше »
22 липня 2011 р.
Колектив Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з почуттям глибокої скорботи сприйняв сумну звістку про смерть Олександра Георгійовича Мітюкова, колишнього начальника Головного архівного управління при РМ УРСР, ветерана Великої Вітчизняної війни, кавалера орденів Трудового Червоного Прапора, «Знак Пошани», Вітчизняної війни І та ІІ ступенів, Червоної Зірки, Богдана Хмельницького. Пішов з життя видатний організатор архівної справи в Україні, талановитий науковець, мужня, добра і чуйна людина. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким покійного, всім українським архівістам, які збережуть пам'ять про Олександра Георгійовича назавжди.
19 липня 2011 р.
Старший науковий співробітник УНДІАСД О. В. Денисенко надав консультацію щодо технології передачі документів до архіву на порталі компанії "Електронні архіви України".
докладніше »
версія для друку »
14 липня 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії, на якому було розглянуто та схвалено проект нової редакції змісту класу 02 «Організаційно-розпорядча документація» ДКУД (відповідальний виконавець – Кулешов С. Г.).
4 липня 2011 р.
З метою реалізації основних положень Угоди про співпрацю між УНДІАСД та Історичним факультетом Київського Національного університету імені Т. Г. Шевченка, підписаної 14 грудня 2010 р., покликаної сприяти методологічній та теоретичній підготовці студентів у галузі архівознавства, завідувач науково-інформаційного відділу інституту, кандидат історичних наук А. А. Майстренко прочитала студентам-практикантам університету лекцію з історї та основних напрямків діяльності інституту як закладу, що входить до системи державних архівних установ України.
23 червня 2011 р.
Директор УНДІАСД О. Я. Гаранін та заступник директора М. В. Горбатюк взяли участь у засіданні круглого столу "Державна служба в Україні: історичний контекст", що проходив 23 червня 2011 року у конференц-залі Школи вищого корпусу державної служби.
23 червня 2011 р.
Відбулося засідання відділу архівознавства, в порядку денному якого було обговорення виконання планових робіт відділу за перше півріччя 2011 р. На засіданні були присутні директор інституту О. Я. Гаранін та заступник директора М. В. Горбатюк.
20 червня 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії, на якому було розглянуто проект примірної інструкції "Облік документів у державних архівах України" (відповідальний виконавець – Приходько Л. Ф.) та проект "Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання" (відповідальний виконавець – Ковтанюк Ю. С.). Для обговорення проекту "Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання" був запрошений начальник відділу інформаційних технологій Державної архівної служби України Ю. І. Забенько. Зазначені проекти було розглянуто і схвалено із зауваженнями.
16 червня 2011 р.
До 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни у Меморіальному комплексі "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років" відбулася презентація виставки "Війна. Документ. Пам'ять. Рік 41-й". Це четвертий захід спільного проекту Державної архівної служби України та Меморіального комплексу, на якому вперше за 70 років на одній виставці сконцентровано великий масив документів 1941 року (близько 400 одиниць). Участь у заході взяли директор інституту О. Я. Гаранін, старший науковий співробітник відділу архівознавства В. В. Бондарчук та старший науковий співробітник відділу документознавства В. Ф. Бойко.
14 червня 2011 р.
Директор інституту О. Я. Гаранін взяв участь у спільному засіданні колегії Державного комітету архівів України та Президії ЦК профспілки працівників державних установ України "Про роботу адміністрації та профспілкових комітетів архівних установ по створенню безпечних та нешкідливих умов праці".
9 червня 2011 р.
Старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу О. Н. Волкотруб взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум–2011: стратегії України в геополітичному просторі" (Центральний військовий санаторій «Ялтинський», вул. Свердлова 32, м. Ялта, Крим, Україна), яка проходила 8–12 червня та виступила з доповіддю на тему "Журнал "American Archivist" як джерело вивчення архівної справи в Північній Америці".
Програма конференції
9 червня 2011 р.
Колектив інституту щиро вітає працівників архівної галузі та усіх, хто причетний до професії "архівіст" із Міжнародним днем архівів, який відзначаеться 9 червня. В цей день – 1948 року рішенням ЮНЕСКО (м. Париж, Франція) було створено Міжнародну раду архівів. Професійне свято архівів надає можливість архівістам усього світу привернути увагу влади та суспільства до питань забезпечення ефективного управління архівами та документами, які є необхідними умовами ефективного державного управління, його прозорості та підзвітності.
8 червня 2011 р.
У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулися Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003). Участь у конференції взяв заступник директора УНДІАСД М. В. Горбатюк із доповіддю "Одеський період життя і діяльності Андрія Ніковського: документи до біографії".
Програма конференції
6 червня 2011 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради УНДІАСД. На засіданні було заслухано повідомлення директора інституту О. Я. Гараніна про участь у науковій конференції «Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи», що проходила в Херсонському державному університеті 2–3 червня 2011 р., та інформацію заступника директора інституту О. В. Мельниченко щодо пропозицій до перспективного плану науково-дослідної, методичної та видавничої роботи УНДІАСД на 2012 р.; обговорено проект плану організаційної роботи інституту на друге півріччя 2011 р.; розглянуто та відправлено на доопрацювання проект аналітичного огляду «Державна архівна служба України та приватні архіви: проблеми співпраці» (виконавці – В. В. Бондарчук, О. І. Літвінова), рекомендовано до участі в конкурсі науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, оголошеному Державною архівною службою України, науково-методичний посібник «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика» (автори – К. Т. Селіверстова, С. В. Сельченкова), затверджено тему наукового дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, здобувача, що працює поза аспірантурою О. І. Літвінової.
2–3 червня 2011 р.
З метою реалізації основних положень Угоди про співпрацю між УНДІАСД та Херсонським державним університетом, підписаної 28 квітня 2011 р., директор інституту О. Я. Гаранін взяв участь у V Міжнародній конференції молодих науковців "Історична наука на початку ХХІ ст.: проблеми, минуле, сучасність, перспективи", яка проходила 2–3 червня при Херсонському державному університеті та оголосив доповідь "Дослідження архівної україніки в Німеччині на прикладі навчальних програм Українського вільного університету 1991–2001 рр."
Програма конференції
1–3 червня 2011 р.
Cтарший науковий співробітник відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД П. М.  Марченко взяв участь у IV Науково-технічній конференції НДІ мікрографії "Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії", яка проходила 1–3 червня в м. Харкові та виступив з доповіддю "Сучасна система електронного документообігу з позиції архівної системи України" (автори Ю. С. Ковтанюк, П. М. Марченко).
Програма конференції та рекомендації
31 травня 2011 р.
У приміщенні Будинку митрополита Національного заповідника "Софія Київська" (вул. Володимирська, 24) відбулася робоча зустріч з питань формування Національного архівного фонду документами особового походження, творчих спілок, інших громадських організацій, в якій взяв участь директор УНДІАСД О. Я. Гаранін
26 травня 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії, на якому було розглянуто і схвалено із зауваженнями проект методичних рекомендацій «Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання» (відповідальний виконавець – Марченко П. М.).
23 травня 2011 р.
Завідувач відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД О. П. Володіна взяла участь у VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток», яку проводить Національний науково-дослідний реставраційний центр України.
23 травня 2011 р.
До Дня науки, який в Україні відзначається 21 травня, в газеті "Освіта України" № 37–38 від 23.05.2011 р. розміщено інтерв'ю директора УНДІАСД – Гараніна О. Я.
докладніше »
23 травня 2011 р.
На базі Інституту державного управління у Київському Національному університеті культури і мистецтв відбувся П’ятий міжнародний науковий семінар «Термінологія документознавства та суміжних галузей знань». У роботі семінару прийняли участь співробітники інституту: зав. відділу документознавства С. Г. Кулешов та старший науковий співробітник відділу документознавства А. Ю. Слизький.
20 травня 2011 р.
Колектив Інституту прийняв участь у святкуванні літературно-мистецького свята "Весна в Плютах", що проходив в Архівно-музейному комплексі "Літературно-мистецькі Плюти" (Київська область, Обухівський район, с. Плюти).
фоторепортаж »
19 травня 2011 р.
В приміщенні центральних державних архівних споруд м. Київ, вул. Солом’янська, 24 відбувся круглий стіл з обговорення реєстру термінів українсько-англійського словника архівної термінології.
РЕЄСТР ТЕРМІНІВ до українсько-англійского словника архівної термінології
докладніше »
17–19 травня 2011 р.
Працівники УНДІАСД взяли участь в організації та роботі VIII міжнародної науково-практичної конференції «Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики», яка відбулася у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ). До складу Програмного комітету конференції увійшли директор інституту О. Я. Гаранін та завідувач відділу документознавства С. Г. Кулешов. На пленарному засіданні конференції з доповіддю «Про хід перегляду Державного класифікатора управлінської документації» виступив С. Г. Кулешов. У роботі секції «Теоретичні проблеми документознавства» (керівник – С. Г. Кулешов) взяли участь старші наукові співробітники відділу документознавства УНДІАСД Ю. С. Ковтанюк з доповіддю «Основні завдання електронного документознавства в Україні» та А. Ю. Слизький з доповіддю «До проблеми розроблення переліку соціально значущих документів в Україні».
17 травня 2011 р.
У Національній академії державного управління при Президентові України співробітники УНДІАСД – директор інституту О. Я. Гаранін, старший науковий співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк та старший науковий співробітник відділу фізико-хімічних і біологічних досліджень О. В. Денисенко взяли участь у міжнародній науково-практичній конференції "Електронне урядування в умовах модернізації України". Із доповіддю "Концепція планування життєвого циклу електронних документів" виступив старший науковий співробітник відділу документознавства Ю. С. Ковтанюк.
13 травня 2011 р.
В приміщенні центральних державних архівних споруд м. Київ, вул. Солом’янська, 24 відбулася презентація науково-методичного посібника "Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика" / С. В. Сельченкова, К. Т. Селіверстова; Укрдержархів, УНДІАСД. – К.; Рівне, 2011. – 170 с.
Презентація в PowerPoint
докладніше »
4 травня 2011 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Гриневича Тараса Богдановича, викладача Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, за темою: «Дослідження історії України в польській історіографії міжвоєнного періоду», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Т. Б. Гриневичу присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
28–30 квітня 2011 р.
Відбулася Четверта міжнародна науково-практична конференція «Музей. Історія. Одеса», присвячена 55-річчю з дня відкриття Одеського історико-краєзнавчого музею. Участь у конференції взяли співробітники інституту – Горбатюк М. В. (заступник директора інституту) і Волкотруб О. Н. (старший науковий співробітник науково-інформаційного відділу).
Програма конференції
28 квітня 2011 р.
Напередодні Дня науки між УНДІАСД та Херсонським державним університетом було підписано угоду про співпрацю з метою розвитку творчих стосунків, взаємовигідного співробітництва та професійних контактів.
18 квітня 2011 р.
Колектив УНДІАСД вітає з Днем народження Першого заступника Голови Державного комітету архівів України, багаторічного директора інституту МАТЯШ І. Б.

Шановна Ірино Борисівно! Вітаємо Вас із Ювілеєм!

Від щирого серця зичимо міцного здоров’я, нездоланного оптимізму, успіху в усіх сферах Вашого багатогранного життя, радісних та світлих подій.

Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та наполеглива праця забезпечили повагу серед колег. Нехай вагомішими будуть Ваші успіхи і надбання у щоденній плідній праці в ім’я зміцнення та процвітання архівної галузі України.

18 квітня 2011 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради інституту, в порядку денному якого було підбиття підсумків науково-дослідної, методичної та видавничої роботи інституту за 1-й квартал 2011 р., обговорення проектів програм досліджень науково-дослідної теми «Національний архівний фонд: сутність, історія формування, структура. Монографія» та видавничої теми «Історія української дипломатії радянського періоду. Збірник документів».
16 квітня 2011 р.
Співробітники інституту взяли участь в суботнику з благоустрою території центральних державних архівних установ України, що проходив у рамках всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Під час суботника було прибрано від сміття ділянку території, закріплену за УНДІАСД, скопано ділянку під просів трави, пофарбовано металеву огорожу та дах господарської споруди.
фоторепортаж »
13 квітня 2011 р.
У рамках виконання науково-дослідної теми «Державна архівна служба України та приватні архіви: форми та напрями співробітництва» старший науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД, к.і.н. Бондарчук В. В. разом з фахівцями Державної архівної служби України відвідала філію Британської компанії «ОСГ Рекордз Менеджмент» у м. Гостомелі, яка надає архівні послуги підприємствам, установам та організаціям.
Дякуємо директорові «ОСГ Рекордз Менеджмент» Станіславу Гончаренко за організацію візиту та вичерпні консультації з організації роботи компанії щодо надання архівних послуг.
фоторепортаж »
21 березня 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії, на якому було обговорено проект програми дослідження науково-методичної теми «Підготовка примірних списків державних підприємств, установ, організацій, що є і не є джерелами формування НАФ та методичних рекомендацій щодо їх укладання. Методичні рекомендації» (відповідальний виконавець – Зворський С. Л.), проект програми дослідження науково-дослідної теми «Правила роботи з науково-технічною документацією в державних архівах України. Друга редакція правил» (відповідальний виконавець – Волкотруб Г. К.) та проект програми дослідження науково-дослідної теми «Архівна україніка в США: Довідник» (відповідальний виконавець – Романовський Р. В.).
17 березня 2011 р.
Старший науковий співробітник відділу документознавства УНДІАСД Ю. С. Ковтанюк провів у Центральному державному електронному архіві України семінар на тему «Планування життєвого циклу електронного документа».
14 березня 2011 р.
Відбувся термінологічний семінар, на якому були присутні керівництво та провідні фахівці Інституту. В ході семінару було узгоджено повний реєстр термінів українсько-англійського словника архівної термінології, який планується оприлюднити на офіційному сайті Інституту. Крім того на квітень 2011 року заплановано провести зовнішній семінар із залученням провідних фахівців Державної архівної служби України, кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту української мови НАН України та інших установ.
10 березня 2011 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради інституту, в порядку денному якого були питання співпраці УНДІАСД з засобами масової інформації; обговорення перспектив діяльності інституту відповідно до рішень розширеної колегії ДКАУ; розгляд проекту програми виконання теми «Обстеження архівосховищ ДА Київської області» та ін.
4 березня 2011 р.
Володіна О. П., завідувач відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД, взяла участь у семінарі «Інноваційні гідроізоляційні матеріали у сучасному будівництві», на якому відбулася презентація продуктів та технологій підприємства «Гідро Хімія Україна».
Серед представлених продуктів найбільш цікавими для працівників архівної галузі є матеріали Порофін та Порозід. Порофін можна застосовувати для сушіння вологих стін архівосховищ, а Порозідом дезінфікувати приміщення та обладнання, уражені плісеневими грибами.
Подробиці на сайті www.porofin.kiev.ua.
4 березня 2011 р.
У конференц-залі комплексу споруд ЦДА (вул. Солом’янська, 24) відбулися урочисті збори та святковий концерт з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня. Працівників УНДІАСД – Андрієвську Ларису Вікторівну та Радіонову Ольгу Дмитрівну відзначено Подяками Державного комітету архівів України за багаторічну сумлінну працю в архівних установах, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня – 8 Березня.
24–25 лютого 2011 р.
Відбулося розширене засідання колегії Державної архівної служби України, присвячене підбиттю підсумків роботи державних архівних установ у 2010 році та їх завданням на 2011 рік, в якому брав участь директор УНДІАСД О. Я. Гаранін.
24 лютого 2011 р.
Вийшов на компакт-диску довідник «Архівні установи України : довідник. Т. 2 : Наукові установи, музеї, бібліотеки : у 2 кн. Кн. 1», упорядниками якого є С. С. Артамонова, канд. пед. наук, доцент, ст. наук. співробітник науково-інформаційний відділу УНДІАСД; А. А. Майстренко, канд. іст. наук, завідувач науково-інформаційний відділу УНДІАСД; Л. П. Одинока, канд. пед. наук, доцент, ст. наук. співробітник сектора науково-технічної інформації УНДІАСД; Р. В. Романовський, завідувач сектора науково-технічної інформації УНДІАСД.
24 лютого 2011 р.
Вийшли на компакт-диску методичні рекомендації «Відбір на постійне зберігання аудіовізуальних документів», укладачами яких є К. Т. Селіверстова (керівник теми, відп. виконавець), канд. пед. наук, доцент, ст. наук. співробітник відділу архівознавства УНДІАСД; А. М. Шелест, нач. відділу формування Національного архівного фонду та діловодства ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного; О. Г. Саприкіна, гол. спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду Держкомархіву України; О. П. Володіна, канд. біолог. наук, ст. наук. співробітник, зав. відділу фізико-хімічних та біологічних досліджень УНДІАСД; М. В. Ковтун, ст. наук. співробітник відділу архівознавства УНДІАСД.
24 лютого 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії, на якому було обговорено проекти програм дослідження науково-методичних тем: «Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису в органах виконавчої влади» (відповідальний виконавець – Марченко П. М.), «Вплив копіювально-розмножувальної техніки на збереженість архівних документів. Методичні рекомендації» (відповідальний виконавець – Володіна О. П.), «Реставрація, ремонт, брошурування та оправлення документів з паперовими носіями. Методичні рекомендації» (відповідальний виконавець – Володіна О. П.).
23 лютого 2011 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації М. В. Ковтун, старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД, за темою: «Українська архівна періодика як джерело вивчення історії архівної справи (1947–2007 рр.)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради М. В. Ковтун присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
7 лютого 2011 р.
Відбулося чергове засідання вченої ради інституту, в порядку денному якого було обговоренням планів наукової, видавничої, організаційної роботи УНДІАСД на 2011 рік, планів-проспектів та програм наукових досліджень, рекомендація до друку посібника «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика».
27 січня 2011 р.
Відбулося засідання Методичної комісії, на якому було обговорено проекти програм дослідження науково-методичних тем «Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання» (відповідальний виконавець – Марченко П. М.) та «Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання» (відповідальний виконавець – Ковтанюк Ю. С.).
26 січня 2011 р.
В спеціалізованій вченій раді інституту відбувся захист дисертації Є. А. Чернецького, завідувача відділу інформаційно-краєзнавчої роботи Білоцерківської міської централізованої системи державних масових бібліотек, за темою: «Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці ХVIII – першій третині ХІХ ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.
Рішенням членів спеціалізованої вченої ради Є. А. Чернецькому присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
26 січня 2011 р.
На засіданні спеціалізованої вченої ради УНДІАСД були вручені дипломи кандидата історичних наук О. І. Ємчук, головному консультанту департаменту з питань державної безпеки РНБО України, та В. В. Кихтюк, методисту підготовчого відділення Волинського національного університету імені Лесі Українки.


Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]