Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

Головна сторінка

 
 

 
© УНДІАСД, 2024
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства

вул. Лук’янівська, 77, Київ, 04085,
тел. (044) 425 77 40,


Положення

ПЕРЕМОЖЦІ конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:


Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства, затвердженого наказом УНІДАСД від 30.11.2023 р. № 44, наказу УНДІАСД від 01.12.2023 р. № 45 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад», рішення Вченої ради УНДІАСД від 26.01.2024 р. протокол № 1 переможцями конкурсу є:

- на посаду старшого наукового співробітника відділу архівознавства кандидат філософських наук Чорноморець Євгенія Матеївна;

- на посаду старшого наукового співробітника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Михалко Володимир Володимирович.Конкурс відбудеться 15 січня 2024 р. об 10:00 за адресою вул. Лук’янівська, 77, м. Київ.


Відповідно до наказу директора УНДІАСД від 10 січня 2024 р. № 1 затверджено перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

– провідного наукового співробітника відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД – Силку Оксану Захарівну, доктора історичних наук, доцента;

– старшого наукового співробітника відділу технологічного забезпечення архівної справи УНДІАСД – Березовського Олега Миколайовича, кандидата історичних наук;

– старшого наукового співробітника відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД – Міхалка Володимира Володимировича, кандидата технічних наук, доцента.

– старшого наукового співробітника відділу архівознавства УНДІАСД – Чорноморець Євгенію Матеївну, кандидата філософських наук.1. Вакантні наукові посади:


Відділ архівознавства

– Провідний науковий співробітник

– Старший науковий співробітник

– Науковий співробітник (2 вакансії)


Відділ документознавства

– Провідний науковий співробітник

– Старший науковий співробітник (2 вакансії)

– Науковий співробітник


Відділ технологічного забезпечення архівної справи

– Провідний науковий співробітник

– Старший науковий співробітник (2 вакансії)

– Науковий співробітник


Відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності

– Старший науковий співробітник (2 вакансії)


2. Вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад:

провідний науковий співробітник – особа, яка має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук); досвід керівництва щонайменше однією науковою роботою або виконавця у трьох наукових роботах; не менше чотирьох років наукового або науково-педагогічного стажу роботи або не менше чотирьох років стажу роботи в системі архівних установ; не менше трьох наукових праць;

старший науковий співробітник – особа, яка має науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук); досвід керівництва щонайменше однією науковою роботою або виконавця у двох наукових роботах; не менше трьох років наукового або науково-педагогічного стажу роботи або не менше трьох років стажу роботи в системі архівних установ; не менше двох наукових праць;

науковий співробітник – особа, яка має науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або вищу освіту другого (магістерського) рівня; досвід виконавця щонайменше в одній науковій роботі; не менше одного року наукового або науково-педагогічного стажу роботи або не менше одного року стажу роботи в системі архівних установ; не менше однієї наукової праці;


3. Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:

1) письмова заява на ім’я директора УНДІАСД про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копія документа, що посвідчує особу;

3) заповнена особова картка (встановленого зразка);

4) автобіографія;

5) копія трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років:

монографії, розділи у колективних монографіях, навчальні та довідкові видання, виробничо-практичні видання;

публікації у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах;

публікації у наукових виданнях інших держав;

публікації у наукових виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах;

заявки на винахід, що пройшли кваліфіковану експертизу, та патенти на винахід.

У переліку наукових праць мають бути вказані посилання на наукові онлайн-профілі дослідника.

Перелік наукових праць подається із посиланнями на інформаційні ресурси та вебсайти, на яких вони розміщені, або із копіями наукових праць.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності.

8) письмова згода на опрацювання персональних даних.

У разі подання документів на адресу електронної пошти УНДІАСД такі документи подають у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які працюють у УНДІАСД, подають лише заяву про участь у конкурсі.


4. Строк прийняття заяв та документів до 31 грудня 2023 року.


5. Адреса прийняття документів: вул. Лук’янівська, 77, Київ, 04085, тел. (044) 425 77 40, e-mail: [email protected] (подання особисто, надсилання поштою або на зазначену електронну пошту).


6. Надання роз’яснень щодо проведення конкурсу – Прокопенко Оксана Вікторівна, завідувач канцелярії УНДІАСД.
Президент України Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Міністерство юстиції України
Міністерство освіти і науки України Державна архівна служба України 1545 – Урядова «Гаряча лінія» Безоплатна правова допомога


Copyright © 2010–2024 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]