Презентація науково-методичного посібника «Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика»

У конференц-залі комплексу споруд центральних державних архівних установ м. Київ, вул. Солом’янська, 24 відбулася презентація науково-методичного посібника "Експертиза цінності управлінських документів: історія, теорія, методика". В заході взяли участь представники навчальних закладів, наукових установ, приватних архівів, начальники архівних відділів РДА та фахівці Державної архівної служби України.

У посібнику узагальнено досвід радянського, вітчизняного та зарубіжного архівознавства в галузі експертизи цінності документів (1920–2010 рр.), розглядаються теоретико-методичні засади експертизи цінності документів, пропонуються нові підходи у застосуванні принципів і критеріїв експертизи цінності управлінських документів з урахуванням потреб суспільства в ретроспективній документній інформації. Посібник є спільною працею к.і.н. С. В. Сельченкової (Державна архівна служба України) та к.пед.н. К. Т. Селіверстової (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства).


до новин »