• Головна сторінка
  • З Новим 2022 роком і Різдвом Христовим!
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2021
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Під метричними книгами розуміють сукупність актів культової реєстрації, що засвідчують події хрещення (народження), вінчання (шлюбу), поховання (смерті) конкретних осіб у вигляді хронологічних записів у книжковій формі. Загалом кожна метрична книга починалася з назви та місцезнаходження церкви, якій належала ця книга, далі зазначалися прізвище та ім’я священика, що вів записи, та рік, протягом якого велися ці записи. Як правило метрична книга поділялася на три частини. До першої вносилися записи про осіб, які прийняли хрещення (фактично – про новонароджених), до другої – про тих, хто брав шлюб, у третій фіксувалися факти смерті. Фактично всі метричні книги містять набір обов’язкових даних про особу – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження і хрещення, інформація про хресних батьків, дата одруження і смерті. Впродовж періоду, протягом якого велися метричні книги, не було вироблено єдиного уніфікованого правила їх ведення, тому деякі книги містять додаткову інформацію про особу – вуличні прізвиська, дані про свідків вінчання, вік померлого і причину смерті тощо.

В довіднику вперше зібрано найбільш повні відомості про метричні книги церков різних конфесій, що зберігаються в державних архівах України. Завдяки появі видання буде значно полегшено пошук архівної інформації довідково-біографічного характеру, зменшено витрати часу на виконання соціально-правових запитів громадян. Метричні книги активно використовуються дослідниками при проведенні генеалогічних, демографічних, історико-краєзнавчих та історико-статистичних досліджень, їх науковий потенціал дає змогу використовувати ці джерела в таких науках як етнографія, історична антропологія, етнічна і конфесійна історія, історична медицина, соціальна історія тощо.

Метричні книги є однією з найбільш стабільних документальних систем в Україні і важливою складовою НАФ. Україна, як член Ради Європи, здійснює практичні заходи щодо реалізації європейської архівної програми з дотримання загальноєвропейських стандартів у архівній справі, у тому числі зі вдосконалення вивчення і зберігання корпусу метричних книг.

Запропоноване видання слід розглядати як один із кроків у цьому напрямку.


до новин »


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2022 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua