• Головна сторінка
  • З Новим 2022 роком і Різдвом Христовим!
  • Зведений каталог метричних книг
  • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
  • Про конференцію
  • Про 3 круглий стіл 2019
  • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
  • Про відкриту дискусію
  • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку

 
 

 
© УНДІАСД, 2021
e-mail [email protected]
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04107, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 425 77 40
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України


Графік роботи громадської приймальні Державної архівної служби України та центральних державних архівівВиконання звернень громадян, у тому числі іноземних та осіб без громадянства, з метою підтвердження або відновлення їх законних прав та інтересів регулюється Законами України «Про звернення громадян», «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та «Про інформацію».


Термін виконання звернень встановлено згідно з діючими нормативно-правовими актами:

депутатський запит виконується не пізніше як у 15-денний строк з дня його одержання або інший строк, встановлений Верховною Радою України;

звернення народного депутата України та депутата місцевої ради – протягом 10 днів з дня його одержання;

листи-доручення і листи-запити юридичних та фізичних осіб – протягом 30 днів.


Термін виконання вищевказаних звернень обчислюється з моменту їх надходження і реєстрації в УНДІАСД.Інтернет-приймальня


Графік особистого прийому громадян
керівництвом УНДІАСД

Прізвище, ім'я та по батькові Посада Дні прийому Час прийому
ГАРАНІН Олександр Якович Директор Понеділок

Остання середа місяця
14.00–16.00

14.00–16.00
БОЙКО Віта Федорівна Заступник директора Вівторок

Остання п'ятниця місяця
14.00–16.00

14.00–16.00Порядок розгляду скарг громадян Українським науково-дослідним
інститутом архівної справи та документознавства

Скарга – виявлення невдоволення, викладені у письмовій формі, до дій Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (УНДІАСД).


Скарга на дії УНДІАСД подається на ім’я Директора УНДІАСД.


1. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені.


1.1. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать такі, внаслідок яких:


порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян);


створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод;


незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.


2. Реєстрація скарг.


2.1. Реєстрація скарг здійснюється відповідно до встановлених вимог.


2.2. Реєстрації підлягають усі скарги, що надійшли до УНДІАСД, за винятком скарг, за якими неможливо встановити авторство (такі скарги визнаються анонімними та розгляду не підлягають).


3. Термін подання скарги.


3.1. Скарга на рішення, що вже оскаржувались, може бути подана до УНДІАСД протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.


3.2. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.


3.3. Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений Директором УНДІАСД.


4. Розгляд скарг громадян.


4.1. Скарги надаються Директору УНДІАСД або особі, яка його заміщує, для ознайомлення, а також для призначення відповідального за розгляд скарги.


4.2. Скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядає Директор УНДІАСД особисто.


4.3. Директор УНДІАСД у разі необхідності формує з працівників УНДІАСД Комісію з розгляду скарги (далі – Комісія).


4.4. Відповідальна за розгляд скарги особа або Комісія з розгляду скарги ознайомлюється з матеріалами скарги, перевіряє факти, викладені у скарзі, збирає додаткові матеріали з питань, порушених у скарзі (у разі необхідності), вислуховує думку та пояснення сторін.


4.5. Після ознайомлення зі всіма зібраними за скаргою матеріалами відповідальна особа з розгляду скарги або Комісія готує проект відповіді скаржнику з питань, порушених у скарзі.


4.6. Проект відповіді надається Директору УНДІАСД, або особі, яка його заміщує, для прийняття остаточного рішення.


5. Права громадянина при розгляді скарги.


5.1. Громадянин, який звернувся зі скаргою до УНДІАСД, має право:


особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги;


знайомитися з матеріалами перевірки;


подавати додаткові матеріали або наполягати на здійсненні їх запиту;


бути присутнім при розгляді скарги;


одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;


висловлювати письмово чи усно вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;


вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.


До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його скаргою раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.


6. Обов’язки УНДІАСД щодо розгляду скарг.


6.1. УНДІАСД в межах своїх повноважень зобов’язаний:


об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скарги;


на прохання громадянина запрошувати його на співбесіду до УНДІАСД для розгляду його скарги;


скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;


забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку зі скаргою рішень;


письмово повідомляти громадянина про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення;


вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення;


у разі визнання скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;


не допускати безпідставної передачі розгляду скарг іншим органам.


7. Повідомлення заявника про результати обробки скарг.


7.1. Протягом трьох робочих днів із дати прийняття рішення по скарзі заявнику надсилається письмова відповідь.


7.2. Відповідь має містити посилання на нормативні акти.


8. Термін розгляду скарги.


8.1. Скарги розглядаються та вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження.


8.2. Якщо у місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, Директор УНДІАСД або особа, яка його заміщує, встановлюють необхідний термін для її розгляду, про що повідомляється заявникові. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати сорока п’яти днів.


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2022 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: [email protected]