• Головна сторінка
 • Зведений каталог метричних книг
 • Центр галузевого консалтингу та підвищення кваліфікації при УНДІАСД
 • Про круглий стіл 2017
 • Про конференцію
 • Про 3 круглий стіл 2019
 • АРХІВНОМУ ЛЮДОВІ
 • Про відкриту дискусію
 • The International Archives Week #IAW2020 will run from June 8-14
1 9 8 2 3 4 5 6 7
Офіційний сайт      УКР  УКР   РУC  РУC   ENG  ENG Facebook

Налаштування кольорів та шрифтів

Закрити

Шрифт

Колір

Головна сторінка Хроніка подій Словник ЕК ДІФ ГЦНТІ
Корисні посилання Контакти Карта порталу Версія для друку
 
 

 
© УНДІАСД, 2010
e-mail undiasd@arch.gov.ua
вул. Солом'янська, 24,
м. Київ, 03110, Україна
Довiдка за телефоном:
(044) 275 53 82
Графік особистого прийому громадян керівництвом
 

Жестова мова

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Міністерство юстиції України

Міністерство освіти і науки України

Державна архівна служба України

БілНДІДАС

НАКККіМ

Відділ документознавства

тел.: (044) 273 30 53

е-mail: undiasd@arch.gov.ua


Працівники відділу:

Завідувач відділу – посада вакантна

Загорецька Олена Михайлівна – провідна наукова співробітниця, кандидатка історичних наук, старший науковий співробітник

Горбатюк Микола Володимирович – старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук, старший науковий співробітник

Cвердлик Зоряна Михайлівна – старша наукова співробітниця, кандидатка історичних наук

Ковтанюк Тетяна Миколаївна – наукова співробітниця


Основні напрями діяльності відділу:

 • здійснення теоретико-прикладних та прикладних документознавчих досліджень;
 • вивчення історії та теорії документознавства, історії та сучасних технологій діловодства, закордонного досвіду керування документаційними процесами;
 • участь у розробленні концепцій та програм, прогнозів розвитку сфери діловодства;
 • розроблення проектів нормативних і методичних документів з питань організації діловодства та електронного документообігу;
 • дослідження з питань впровадження в Україні перспективних принципів і норм керування документаційними процесами.

Науково-дослідні роботи, що виконувалися за останні роки


2018 р.
 • Дослідження теоретичних та практичних засад експертизи цінності документів, пов'язаних із соціальним захистом громадян;
 • Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим змістом та обсягами.

2019 р.
 • Дослідження теоретичних та практичних засад експертизи цінності документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян;
 • Вивчення та науковий аналіз технологічних процесів, норм організації праці у державних архівних установах з метою визначення раціональних прийомів виконання робіт з технологічно регламентованим змістом та обсягами.

У 2020 р. співробітники долучені до виконання наступних НДР:
 • Дослідження теоретичних та практичних засад обліку та зберігання електронних документів;
 • Дослідження питань документування управлінської інформації та організації роботи з документами в центральних органах виконавчої влади.

Науково-методичні розробки співробітників

 • Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах : збірник нормативів [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 29 квіт. 2020 р. № 45] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад.: Бойко В. Ф., Загорецька О. М., Титаренко А. І. Київ, 2019. 188 с.
 • Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 14] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд.: О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко. Київ, 2019. 50 с.

Публікації

 • Sverdlyk Z., Klynina T. Information Activities of the Ukrainian Diaspora in the Czechoslovak Republic (1930–1931) // Journal of History Culture and Art Research. 2020. № 9 (1). Р. 386–395. URL: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2416
 • Sverdlyk Z., Klynina Т., Kravets R. Business and Universities in Ukraine: From Network Communication to Practical Implementation // The 2nd International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN-2020). 2020. Vol. 2616. Р. 247–259. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2616/paper21.pdf
 • Братусь І. В., Свердлик З. М. Історико-культурні вияви доби «перебудови» в Україні // Молодий вчений : науковий журнал. 2020. № 9. С. 130–134.
 • Братусь І. В., Гунька А. М., Свердлик З. М. Значення історичної пам’яті в долі людини (на матеріалі романів «Старий» Юрія Трифонова та «Планета Містера Семмлера» Сола Беллоу) // Молодий вчений : науковий журнал. 2020. № 10. С. 449–452.
 • Загорецька О. (під псевдонімом Олена Дідок) Опис справ структурного підрозділу: складаємо на початку року // Діловодство. – 2020. – № 1. – С. 16–23.
 • Загорецька О. (під псевдонімом Олена Дідок) Внутрішнє листування на підприємстві // Діловодство. – 2020. – № 6. – С. 6–17.
 • Загорецька О. (під псевдонімом Олена Дідок) Документальне оформлення щорічної відпустки// Діловодство. – 2020. – № 8. – С. 62–71.
 • Загорецька О. (під псевдонімом Олена Дідок) Резолюція на документі з паперовою основою та електронна резолюція: оформлюємо без помилок // Діловодство. – 2020. – № 10. – С. 26–34.
 • Загорецька О. (під псевдонімом Олена Дідок) Порядок візування проєктів наказів // Діловодство. – 2020. – № 12. – С. 8–10.
 • Варенко В. Дотримання законів формальної логіки під час аналізу інформації / В. Варенко, З. Свердлик // Вісник Книжкової палати. 2019. № 2. С. 37–40.
 • Варенко В. М. Нестандартні методи збору інформації в аналітиці / В. М. Варенко, З. М. Свердлик // Соціум. Документ. Комунікація : зб. наук. праць. Серія: Іст. науки. 2019. Вип. 7. С. 11–25.
 • Свердлик З. М. Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект / З. М. Свердлик, Л. В. Пізнюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2019. № 1. С. 82–88.Горбатюк М. В. Документи про консульську діяльність дипломатичного представництва УСРР у Німеччині як джерело до вивчення історії української радянської дипломатії 1920–1923 років / М. В. Горбатюк, Л. В. Шнуровська // Архіви України. 2018. № 4. С. 137–162.
 • Свердлик З. М. Архівні документи як джерело дослідження документаційного забезпечення органів місцевого самоврядування / З. М. Свердлик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2018. № 2. С. 39–44.
 • Свердлик З. М. Аутсорсинг в архівній справі: сучасний стан та перспективи / З. М Свердлик., Л. Г. Настенко // Соціум. Документ. Комунікація: зб. наук. праць. Серія: Історичні науки. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2018. Вип. 6. С. 194–211.

Участь у конференціях, круглих столах, семінарах

 • Свердлик З. М. Співпраця бізнесу та закладів вищої освіти України: теоретичний аспект // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук. конф., 14–16 травня 2020 р. / упоряд. Л. Ф. Грінберг, М. М. Цілина. Київ: Вид-во «Ліра-К», 2020. С. 132–133.
 • Свердлик З. М. Професійні інтернет-ресурси з документознавства та інформаційної діяльності // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інструменти і механізми модернізації наукових та освітніх процесів» (м. Полтава, 18–19 грудня 2020 р.) : тези доповідей. Полтава, 2020.
 • Свердлик З. М. Стандартизація термінів з документознавства й архівної справи: проблеми практики // Міжнародний круглий стіл «Проблеми термінології: сучасний стан» (1 грудня 2020 р., м. Київ).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі» (21–22 квітня 2020 р., м. Київ).
 • Конференція зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-biz bridge 5», присвячена питанням адаптації навчального процесу та дуальної освіти до онлайн режиму (26–29 серпня 2020 р., м. Київ).
 • Свердлик З. М. Нормативно-правові акти і нормативні документи з питань регулювання інтелектуальної власності на об’єкти патентного права [Електронний ресурс] / З. М. Свердлик // Документно-інформаційні комунікації в Україні та світі: тенденції, інституції, контенти : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (Львів, 2–3 груд. 2019 р.) / Укр. акад. друкарства, кафедра інформаційної, бібліотечної та книжкової справи. Львів, 2019. С. 76–80. Режим доступу: http://kudid.uad.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/01/ZBIRNYK-UAD-2019-3.pdf. Назва з екрана.
 • Свердлик З. М. Державний архів Київської області як соціально-комунікаційний центр / З. М. Свердлик // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 15 травня 2018 р. Київ, 2018. С. 126–128.
 • Свердлик З. М. Стандарти надання інформаційно-документаційних послуг у системі професійної підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності / З. М. Свердлик // Інформаційно-документаційна освіта: проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 лист. 2018 р. Київ: Державний університет телекомунікацій, 2018. С. 44–45.

Участь у засіданнях відділів, вчених радах, міжгалузевих зібраннях, роботі редколегій наукових видань

 • Співробітники відділу беруть участь у засіданнях відділу, активно долучаються до обговорень на засіданнях інститутських вчених рад, галузевих та міжгалузевих семінарах, практикумах, публічних лекціях.
 • Загорецька О. М. – член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України.
 • Горбатюк Микола Володимирович – відповідальний секретар збірника «Студії з архівної справи та документознавства».
 • Свердлик З.М. – член редакційної колегії наукового альманаху «АРТ-платФОРМА», член редакційної колегії наукового журналу «АРТ-ПРОСТІР».


up Головна сторінка | Хроніка подій | Контакти | Карта порталу | Версія для друку up


Copyright © 2010–2016 – Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені

Веб-майстер: webmaster.undiasd@arch.gov.ua