У рамках пленарного засідання конференції О. Я. Гаранін у своїй доповіді "Підготовка кадрів вищої кваліфікації в галузі документознавства та архівознавства періоду незалежної України 1991–2011 рр." підкреслив особливу роль УНДІАСД в системі професійної підготовки документознавців і архівістів в Україні.

У ході роботи конференції О. Я. Гаранін провів засідання секції "Архівіст і документознавець в сучасному суспільстві: до питання про освітню модель фахівця". На засіданні зазначеної секції з доповіддю "Підготовка документознавців і архівістів в Україні" виступила завідувач відділом фізико-хімічних і біологічних досліджень УНДІАСД, професор кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Н. М. Христова, яка поділилася досвідом підготовки фахівців із вказаної спеціалізації.


до новин »