Архіви України: Путівник

Архіви України: Путівник / упоряд.: О. Гаранін (керівник), М. Горбатюк, Л. Шнуровська; Держ. архівна служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства. – К.: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна», 2012. – 232 с.: іл.

УДК 930.25(477)(036)

ISBN 978-966-8508-15-8


© Державна архівна служба України, 2012

© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2012


Путівник містить відомості про склад і зміст фондів центральних, місцевих та галузевих державних архівів України, інформацію про розташування архівних установ, час роботи читального залу, сторінки в мережі Інтернет та умови доступу до архівної інформації.

Путівник створено на основі матеріалів наданих архівними установами України.

Для архівістів, науковців та широкого кола читачів.