Архівне законодавство в Україні: 1991–2011

Архівне законодавство в Україні: 1991–2011 / Держ. архівна служба України. – 4-е вид., доопр. і випр. – K., 2012. – 132 с., англ. мова.


Неофіційний переклад з української мови


Перекладачі:

Катерина Ахтимирова

Ольга Лясота

Любов Шнуровська (кер.)


УДК 930.25(477)(054.5)

ISBN 966-8225-36-9


© Державна архівна служба України, 2012