Пам'ятки

Археографічний щорічник

Збірник наукових праць
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

ISSN 2306-4250

Заснований у 1998 р.
Є фаховим періодичним виданням України
з історичних наук у 1999-2019 рр. на підставі:
Наказу МОН України від 12.05.2015 № 58 (історичні науки);
Постанови від 18.11.2009 № 01-05/5 (історичні науки);
Постанови від 09.06.1999 № 1-05/7 (історичні науки)
Виходить 1 раз на рік
м. Київ

Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше стат­ті з археографії, джерелознавства та спеціальних істо­ричних дисциплін, огляди документів і публікації окремих історичних джерел, що висвітлюють дослідження у таких напрямках: історія України, розвиток архівної та бібліотечної справи в Україні, історія установ та громадських об’єднань, історія української еміграції, біографічні дослідження, склад і зміст документів Національного архівного фонду України тощо.
Матеріали просимо надсилати поштою на адресу редакції:
Український НДІ архівної справи та документознавства
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085
та на e-mail: [email protected]
Контактна особа: Віталій Скальський
Телефон: (044) 425 77 40

Мова публікації: українська, англійська
Керівник проекту – Віталій Скальський
Наповнення сторінок – Віта Бойко
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк [email protected]

Copyright © 2010–2014 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені