Пам'ятки

Археографічний щорічник

Збірник наукових праць
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

ISSN 2306-4250

Заснований у 1998 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:
Наказ МОН України від 12.05.2015 № 58 (історичні науки);
Постанова від 18.11.2009 № 01-05/5 (історичні науки);
Постанова від 09.06.1999 № 1-05/7 (історичні науки)
Виходить 1 раз на рік
м. Київ

Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше стат­ті з археографії, джерелознавства та спеціальних істо­ричних дисциплін, огляди документів і публікації окремих історичних джерел, що висвітлюють дослідження у таких напрямках: історія України, розвиток архівної та бібліотечної справи в Україні, історія установ та громадських об’єднань, історія української еміграції, біографічні дослідження, склад і зміст документів Національного архівного фонду України тощо.
Матеріали просимо надсилати поштою на адресу редакції:
Український НДІ архівної справи та документознавства
вул. Солом’янська, 24,
м. Київ, 03110
та на e-mail: studii-pamjatky@ukr.net
Контактна особа: Горбатюк Микола Володимирович
Телефон: 275-13-74

Мова публікації: українська, російська, англійська
Керівник проекту – Олександр Гаранін
Наповнення сторінок – Микола Горбатюк
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк webmaster@undiasd.archives.gov.ua

Copyright © 2010–2014 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені