Студії з архівної справи та документознавства

Збірник наукових праць
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

ISSN 2306-4323

Заснований у 1996 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:
Наказ МОН України від 12.05.2015 № 58 (історичні науки);
Постанова від 18.11.2009 № 01-05/5 (історичні науки);
Постанова від 09.06.1999 № 1-05/7 (історичні науки)
Виходить 1 раз на рік
м. Київ

Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті за основними рубриками «Архівна справа: історія та сучасність», «Документознавство: історія, теорія, практика», «Джерелознавчі та суміжні галузі знань», «Персоналії», «Огляди, інформація». Матеріали просимо надсилати поштою на адресу редакції:
вул. Солом’янська, 24,
м. Київ, 03110,
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
,
та на e-mail: studii-pamjatky@ukr.net
Контактна особа: Горбатюк Микола Володимирович
Телефон: 275-13-74

Мова публікації: українська, англійська, російська
Керівник проекту – Олександр Гаранін
Наповнення сторінок – Микола Горбатюк
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк webmaster@undiasd.archives.gov.ua

Copyright © 2010–2014 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені