Студії з архівної справи та документознавства

Збірник наукових праць
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)

ISSN 2306-4323

Заснований у 1996 р.
Є фаховим періодичним виданням у 1999-2019 рр. на підставі:
Наказу МОН України від 12.05.2015 № 58 (історичні науки);
Постанови від 18.11.2009 № 01-05/5 (історичні науки);
Постанови від 09.06.1999 № 1-05/7 (історичні науки)
Виходить 1 раз на рік
м. Київ

Приймаються оригінальні, не опубліковані раніше статті за основними рубриками «Архівна справа: історія та сучасність», «Документознавство: історія, теорія, практика», «Джерелознавчі та суміжні галузі знань», «Персоналії», «Огляди, інформація». Матеріали просимо надсилати поштою на адресу редакції:
вул. Лук'янівська, 77,
м. Київ, 04085,
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
,
та на e-mail: [email protected]
Контактна особа: Скальський Віталій Валерійович
Телефон: (044) 425 77 40

Мова публікації: українська, англійська
Керівник проекту – Віталій Скальський
Наповнення сторінок – Віта Бойко
Веб-майстер – Тетяна Ковтанюк [email protected]

Copyright © 2010–2014 – Український науково-дослідний інститут
архівної справи та документознавства (УНДІАСД)
Всі права застережені